Menu
Your Cart

PRÍRODOPIS (BIOLÓGIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 9. ročník špeciálnych základných škôl.

PRÍRODOPIS  (BIOLÓGIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT
PRÍRODOPIS (BIOLÓGIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 9. ročník špeciálnych základných škôl.

8,00€
Bez DPH: 7,27€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-391-5

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/10411:6-A2201

Pracovný zošit prírodopisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu PRÍRODOPIS na BIOLÓGIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním PRÍRODOPIS dôjde k ich premenovaniu na BIOLÓGIA.

Pracovný zošit spolu s učebnicou pomáhajú žiakom najmä pri získavaní kompetencií z oblasti prírodovedného vzdelávania. Obsahuje množstvo kreatívnych úloh na upevnenie a preverenie vedomostí o neživej prírode, evolúcii a životnom prostredí človeka.


Ďalšie informácie
Počet strán 40
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Mgr. Milina Rašlová


Recenzentky:

Mgr. Leontína Glatzová

Mgr. Viera Kršková

1. Neživá príroda

2. Vznik a vývoj Zeme

3. Základné stavebné jednotky zemskej kôry

4. Geologické procesy

5. Pôda

6. Dejiny zemskej kôry

7. Životné prostredie človeka