Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica biológie pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl.

BIOLÓGIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl
BIOLÓGIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica biológie pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-572-8

schvalovacia

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/10366:6-A2201

Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií sprístupňuje učebnica žiakom poznatky o neživej prírode, evolúcii, o životnom prostredí a ochrane prírody. Jednotlivé témy sú spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov.


Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát 165 x 230 mm
Jazyk slovenský
Rok vydania 2014

Autorky: 

Mgr. Milina Rašlová

RNDr. Mária Bizubová


Recenzentky:

RNDr. Mária Kelcová

Mgr. Viera Kršková

1. Neživá príroda

Vzájomná závislosť živej a neživej prírody


2. Vznik a vývoj Zeme

Vznik Zeme

Stavba Zeme


3. Základné stavebné jednotky zemskej kôry

Minerály a horniny


4. Geologické procesy

Vznik minerálov a hornín

Vnútorné geologické procesy

Vonkajšie geologické procesy

Premena a premenené horniny

Ťažba minerálov a hornín


5. Pôda

Vznik a zloženie pôdy

Druhy a význam pôdy


6. Dejiny zemskej kôry

Skameneliny

Geologické obdobia


7. Životné prostredie človeka

Vzťah človeka k životnému prostrediu

Znečisťovanie životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Ochrana prírody

Ochrana rastlín a živočíchov

Slovník