Menu
Your Cart

PRÍRODOPIS (BIOLÓGIA) pre 7. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 7. ročník špeciálnych základných škôl.

PRÍRODOPIS  (BIOLÓGIA) pre 7. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT
PRÍRODOPIS (BIOLÓGIA) pre 7. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 7. ročník špeciálnych základných škôl.

8,00€
Bez DPH: 7,27€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-330-4

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR SR č.2021/9385:5-A2201

Pracovný zošit prírodopisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu PRÍRODOPIS na BIOLÓGIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním PRÍRODOPIS dôjde k ich premenovaniu na BIOLÓGIA.

Pracovný zošit spolu s učebnicou prírodopisu pomáha žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie, získať a upevniť nové vedomostí o rastlinách a živočíchoch v ich prirodzenom prostredí. Pracovný zošit obsahuje množstvo kreatívnych úloh s využitím ilustrácii použitých aj v učebnici. Na konci pracovného zošita sa tiež nachádzajú predtlačené návody na žiacke pozorovania, pokusy.


Ďalšie informácie
Počet strán 56
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2014

Autorka: Mgr. Milina Rašlová

Lektorky: 
Mgr. Viera Kršková
Mgr. Mária Szapuová

ÚVOD

VODNÉ SPOLOČENSTVO

LESNÉ SPOLOČENSTVO

LÚKY A PASIENKY

POLIA

ZÁHRADY A SADY