Menu
Your Cart

Pracovné zošity a cvičebnice

Vydavateľstvo Expol Pedagogika publikuje pracovné zošity aj pre základné školy. Pracovné zošity majú schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Moderné PZ napomáhajú pedagógom pri výučbe.
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14237:5-A2201 Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ SI ČAS.    Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať ..
10,00€
Bez DPH:9,09€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14239:5-A2201 Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka púta..
10,00€
Bez DPH:9,09€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13596:5-A2201 Pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 4. ročník:prináša úlohy vypracované podľa ISCED pre 4. ročník ZŠ,obsahuje úlohy v súlade s platným iŠVP.Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, p..
6,00€
Bez DPH:5,45€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13545:5-A2201 Pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 3. ročník:prináša úlohy vypracované podľa ISCED pre 3. ročník ZŠ,obsahuje úlohy v súlade s platným iŠVP.Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, p..
6,00€
Bez DPH:5,45€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12678:5-A2201 Pracovný zošit obsahuje všetky predpísané celky stanovené vzdelávacím štandardom zo slovenského jazyka a literatúry pre 4. ročník ZŠ s dôrazom na tematické okruhy, ktoré sú dôležité pre piaty ročník. Texty sú prepojené s uči..
6,00€
Bez DPH:5,45€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8975:6-A2201 Pracovný zošit Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu na prvom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ. Naším zámerom je týmto spôsobom prispieť k rozvíjaniu..
3,50€ 6,00€
Bez DPH:3,18€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8976:6-A2201 Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu na prvom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ. Naším zámerom je týmto spôsobom prispieť k rozvíjaniu manuálnych..
3,50€ 6,00€
Bez DPH:3,18€
UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO   Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby s..
6,00€
Bez DPH:5,45€
V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vytvoriť, poskladať a zahrať sa s každou spoluhláskou samostatne alebo spoločne s dospelým (učiteľom, rodičom). Každú spoluhlásku spoznáva v rámci základných i doplnkových aktivít. Aktivity sú navrhované tak, aby malo dieťa možnosť byť úspešným a zároveň sa ..
4,00€
Bez DPH:3,64€
Súbor pracovných zošitov je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.Pracovné zošity KuliFerdo – špecifické poruchy učenia sú výnimočnou pomôckou, leb..
16,00€
Bez DPH:14,55€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12717:5-A2201 Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precvičujeme čísla do 20 je určený všetkým žiakom, ktorí precvičujú čísla do 20 v jednoduchých príkladoch a zaujímavých slovných úlohách. Všetky úlohy sú pripravené tak, aby si žiaci pomocou daných úloh upevňova..
4,00€
Bez DPH:3,64€
V pracovnom zošite KuliFerdo – Pracovné listy nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia) a poruchou pozornosti. Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú integ..
7,00€
Bez DPH:6,36€
Zobrazenie 61 až 72 z 132 (11 stránok)