Menu
Your Cart

Pracovné zošity a cvičebnice

Vydavateľstvo Expol Pedagogika publikuje pracovné zošity aj pre základné školy. Pracovné zošity majú schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Moderné PZ napomáhajú pedagógom pri výučbe.
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2496:96-640A Zbierka úloh obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a kocky, na priamu a nepriamu úmernosť a kombinatoriku. Zbierka príkladov zohľadňuje špecifické..
24,00€
Bez DPH:21,82€
WEBINÁR
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/10512:3-10K0Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy na fixáciu a overenie získaných vedomostí. Vytvára dostatočný priestor na zápis vlastných poznámok žiaka a záznamov z pozorovaní a skúmaní, s použitím učebnicových modelov a fotografií. Odkaz na prí..
5,00€
Bez DPH:4,55€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9209:5-A2201 Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl.Prostredníctvom pracovného zošita si žiaci upevňujú svoje vedomosti o rôznych chemických prvkoch a zlúčeninách, o ich význame a použití v k..
11,00€
Bez DPH:10,00€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/15998:5-A2201 Zbierka úloh obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 5. ročníka, na obsah obdĺžnika, štvorca, trojuholníkov a štvoruholníkov, na celé čísla, na objem a povrch kvádra a kocky, na deliteľnosť prirodzených čísel a zl..
24,00€
Bez DPH:21,82€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9382:5-A2201 Prostredníctvom rôznych cvičení v pracovnom zošite sa žiaci oboznámia so začiatkom našich národných dejín, naučia sa orientovať na mape Slovenskej republiky, prehĺbia si svoje znalosti o človeku, získajú poznatky o niektorých horninác..
8,00€
Bez DPH:7,27€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9383:5-A2201 Prostredníctvom rôznych cvičení v pracovnom zošite sa žiaci oboznámia so začiatkom našich národných dejín, naučia sa orientovať na mape Slovenskej republiky, prehĺbia si svoje znalosti o človeku, získajú poznatky o niektorých hor..
11,00€
Bez DPH:10,00€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9308:5-A2201 Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných cvičení a úloh sa žiaci naučia rozlišovať živú a neživú prírodu, poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa na mape a v miestnej krajine, s..
8,00€
Bez DPH:7,27€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9307:5-A2201 Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných cvičení a úloh sa žiaci naučia rozlišovať živú a neživú prírodu, poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa na mape a v miestnej kr..
11,00€
Bez DPH:10,00€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9349:5-A2201 Prostredníctvom kreatívnych úloh pracovného zošita sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase, v príbuzenských vzťahoch v rodine, poznávať svoju obec a okolitú krajinu, pozorovať premeny prírody počas ročných období, rozvíjať ..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 456/2001-44Pracovný zošit z geografie tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený tiež o úlohy na upevnenie vedomostí o Slovensku a jeho krajoch z ..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 456/2001-44Pracovný zošit zo geografie tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený tiež o úlohy na upevnenie vedomostí o Slovensku a jeho krajoch z..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 5470/97-153Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa žiaci učia nielen podľa nich orientovať, ale aj získavať ďalšie geografické in..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Zobrazenie 97 až 108 z 128 (11 stránok)