Menu
Your Cart

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy – ISCED 2.

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy – ISCED 2.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-227-2

 

Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.

 • Pracovný zošit Fyzika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
 • Uľahčuje vyučovací proces.
 • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
 • Prináša zhrnutie učiva.
 • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu.

BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

ONLINE METODICKÁ PRÍRUČKA VO FORMÁTE PDF: OBJAVUJEME VESMÍR (ASTRONÓMIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH)

  • Metodická príručka pre učiteľov na 2. stupni základných škôl vyučujúcich predmety zahŕňajúce astronómiu: ako fyzika, geografia, biológia, matematika.
  • Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov zo Slovenska, Bulharska a Česka.
  • Obsahuje takmer 418 strán teórie, námetov na praktické aktivity pre žiakov a metodiky. Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.
  • Poskytuje učiteľom relevantné edukačné metódy a techniky, aby bola téma astronómie pre žiakov zaujímavá, jednoduchá na pochopenie a rozvíjala u nich kritické myslenie, analytické a abstraktné vnímanie.


   

   

Ďalšie informácie
Počet strán 158
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorky:

Mgr. Monika Ványová

PaedDr. Klára Velmovská, PhD.


Autorky:

PaedDr. Oľga Hírešová

Mgr. Paulína Kuhnová

Mgr. Beáta Marasová


Recenzenti:

RNDr. Dorota Černíková

PaedDr. Soňa Chalupková, PhD.

Mgr. Mária Wagnerová 

1. SLNEČNÉ ŽIARENIE, SVETLO A TEPLO

2. ZDROJE SVETLA

3. ROZKLAD SVETLA

4. SKLADANIE FAREBNÝCH SVETELNÝCH LÚČOV

5. ABSORPCIA SVETLA

6. ODRAZ SVETLA

7. LOM SVETLA

8. ŠOŠOVKY

9. PRECHOD VÝZNAČNÝCH LÚČOV ŠOŠOVKAMI

10. ZOBRAZENIE SPOJNOU A ROZPTYLNOU ŠOŠOVKOU

11. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

12. VYUŽITIE ŠOŠOVIEK

13. TELESÁ PÔSOBIACE NA SEBA SILOU. ÚČINKY SILY

14. GRAVITAČNÁ SILA A HMOTNOSŤ TELESA

15. MERANIE SILY A ZNÁZORNENIE SILY

16. SKLADANIE SÍL A ROVNOVÁHA SÍL

17. OTÁČAVÉ ÚČINKY SILY

18. ŤAŽISKO A JEHO URČENIE

19. TLAKOVÁ SILA. TLAK

20. TLAK V KVAPALINÁCH

21. ATMOSFÉRICKÝ TLAK

22. TRENIE. TRECIA SILA A JEJ MERANIE

23. ŠKODLIVÉ A UŽITOČNÉ TRENIE

24. AKO OPISUJEME POHYB TELIES?

25. ROVNOMERNÝ A NEROVNOMERNÝ POHYB

26. RÝCHLOSŤ POHYBU

27. DRÁHA POHYBU

28. MECHANICKÁ PRÁCA

29. PRÁCA NA NAKLONENEJ ROVINE

30. VÝKON

31. POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIA

32. VZÁJOMNÁ PREMENA POLOHOVEJ A POHYBOVEJ ENERGIE. ZÁKON ZACHOVANIA MECHANICKEJ ENERGIE

33. ENERGIA ZO SLNKA

34. ENERGIA, KTORÚ NEVIEME VYUŽIŤ A OVLÁDNUŤ