Menu
Your Cart

FYZIKA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

FYZIKA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT
FYZIKA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-211-6

 

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9106:3-A2201

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o magnetických a elektrických javoch, o energii v prírode a v technike.


Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk maďarský
Rok vydania 2022

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Eva Brestenská

I. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY. ELEKTRICKÁ ENERGIA

1. Magnet a jeho vlastnosti

2. Elektrické vlastnosti látok

3. Elektrický obvod


II. ENERGIA V PRÍRODE A V TECHNIKE

1. Energia v prírode

2. Energia v technike

3. Energia sa vždy zachová