Menu
Your Cart

FYZIKA pre 8. ročník špeciálnej základnej školy

Učebnica fyziky pre 8. ročník špeciálnej základnej školy.

FYZIKA pre 8. ročník špeciálnej základnej školy
FYZIKA pre 8. ročník špeciálnej základnej školy

Učebnica fyziky pre 8. ročník špeciálnej základnej školy.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-366-3

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9394:5-A2201

Učebnica zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, skúmať príčiny ich správania, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť záznamy z pozorovaní. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy.


Ďalšie informácie
Počet strán 104
Formát 165 x 230 mm
Jazyk slovenský
Rok vydania 2014

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Eva Brestenská

Úvod 

I. POHYB A SILA

1. Opisujeme pohyb telies

2. Skúmame silu a jej účinky

3. Skúmame trenie

4. Jednoduché stroje


II. ENERGIA

1. Zdroje energie

2. Práca. Premena energie

3. Skúmame teplo

4. Skúmame svetlo

5. Skúmame zvuk

6. Vplyv slnečného svetla na rast rastlín