Menu
Your Cart

EDÍCIA KONTAKT PLUS

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:21-A1001 Učebnica nadväzuje na učivo technológie prvého ročníka, v ktorom žiaci získali základné poznatky zo stavebnej výroby. Táto učebnica poskytne žiakom vedomosti nielen o nových progresívnych stavebných technológiách, ale aj o starších technoló..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica nadväzuje na učivo technológie prvého ročníka, v ktorom žiaci získali základné poznatky zo stavebnej výroby. Táto učebnica poskytne žiakom vedomosti nielen o nových progresívnych stavebných technológiách, ale aj o starších technológiách, s ktorými sa v praxi stretnú najmä pri prestavbách a ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19706:4-A2201 Učebnica zahŕňa konkrétne technologické poznatky, činnosti a praktické metódy začlenené do komplexu odborných vedomostí a zručností. Obsah učebnice je podrobný, lebo zasahuje do určitých častí základného učiva technológie všetkých odborov, pr..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19560:3-A2201 Učebnica sa zaoberá priemyselným spracovaním masívneho dreva a konštrukčných materiálov na výrobky nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby. Okrem toho pozornosť venuje aj príprave výroby, predovšetkým v podmienkach sériovej výroby, ako aj r..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19703:4-A2201 Učebnica je vhodná pre učebné a študijné odbory zamerané na spracúvanie dreva. Nové technologické poznatky vedú k inovačným zmenám nielen v oblasti materiálov, ale aj technológie opracovania, spájania konštrukčnými spojmi a lepením, používani..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19559:4-A2201 Pri výučbe technológie sa využívajú vedomosti z ostatných odborných predmetov, najmä materiálov a strojového zariadenia, ako aj prírodovedných predmetov zo všeobecnovzdelávacej zložky s tým, že vedomosti získané v teoretickej príprave sa bud..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:23-A1001 Učebnica zoznámi žiakov nielen s postupom výroby sadrokartónu, vstupnými surovinami, ale aj základnými systémami suchých technológií či už postupom montáže stien, podhľadov, suchých podláh, príp. vytvorením obytného podkrovia zo sadrokartón..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19556:4-A2201 Učebnica umožňuje žiakom osvojiť si základné vedomosti o vlastnostiach a o používaní stavebných materiálov a výrobkov. Je doplnená pracovnými listami.Učebnica prináša žiakom podrobné prehľadné odborné vedomosti o stavebných materiáloch. Je&nb..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:25-A1001 Učebnica nadväzuje na vedomosti, ktoré žiaci študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení získali v prvom ročníku. Na primeranej úrovni poskytuje žiakom vedomosti o najproduktívnejších metódach a te..
24,00€
Bez DPH:21,82€
V učebnici sú opísané základné stavebné práce od práce s drevom, cez základy murovania, betónovania, omietania po jednoduché búracie práce. Všetci žiaci študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení tak získajú základné informácie zo stavebnej problematiky a ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19817:4-A2201 Učebnica pomôže žiakom pochopiť podstatu správania sa stavebných konštrukcií, aby ich správne nadimenzovali aj v iných odborných predmetoch. Konštrukcia by mala byť počas celej životnosti únosná, použiteľná, a pritom čo najhospodárnejšie navr..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:22-A1001 Učebnica poskytuje ucelený prehľad informácií o technologických postupoch pri renovácii a búraní stavieb. Opisuje základnú problematiku zisťovania príčin, prejavov a spôsobov odstraňovania porúch murovaných, oceľobetónových a drevených stav..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 13 až 24 z 31 (3 stránok)