Menu
Your Cart

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

NOVÉ A PREPRACOVANÉ VYDANIE plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

NOVÉ A PREPRACOVANÉ VYDANIE plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-350-7

 


 

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/12957:4-10K0

Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.

  • Pracovný zošit Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
  • Uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Prináša zhrnutie učiva.
  • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu. 


Ďalšie informácie
Počet strán 86
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorka: PhDr. Jana Višňovská


Autori:

Mgr. Eva Ihringová

PhDr. Jana Višňovská


Recenzenti:

RNDr. Renáta Kunová, PhD.

RNDr. Erika Piovarčiová

RNDr. Ivana Záhradníčková

1. ZÁKLADNÉ ŽIVOTNÉ PROCESY ORGANIZMOV

2. VÝŽIVA A DÝCHANIE BAKTÉRIÍ A HÚB

3. VÝŽIVA A DÝCHANIE RASTLÍN

4. ROZMNOŽOVANIE BAKTÉRIÍ A HÚB 

5. ROZMNOŽOVANIE RASTLÍN

6. DRÁŽDIVOSŤ A POHYBY RASTLÍN 

7. ŽIVOT RASTLÍN

8. VÝŽIVA ŽIVOČÍCHOV

9. DÝCHANIE ŽIVOČÍCHOV

10. VYLUČOVANIE ŽIVOČÍCHOV

11. OBEH TELOVÝCH TEKUTÍN ŽIVOČÍCHOV

12. REGULÁCIA TELA ŽIVOČÍCHOV

13. ZMYSLOVÉ VNÍMANIE ŽIVOČÍCHOV

14. POHYB ŽIVOČÍCHOV

15. ROZMNOŽOVANIE A VÝVIN ŽIVOČÍCHOV

16. BUNKA A JEJ ŠTRUKTÚRY

17. ŽIVOT BUNKY

18. DEDIČNOSŤ A JEJ PODSTATA

19. PRENOS GENETICKÝCH INFORMÁCIÍ

20. DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ

21. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

22. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ORGANIZMOV A ČLOVEKA

23. DÔSLEDKY ZNEČISTENIA

24. GLOBÁLNE PROBLÉMY

25. STAROSTLIVOSŤ O PRÍRODNÉ PROSTREDIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ČO UŽ VIEŠ – SPRÁVNE RIEŠENIA