Menu
Your Cart

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Plnofarebný pracovný zošit Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník osemročných gymnázií, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Plnofarebný pracovný zošit Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník osemročných gymnázií, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-391-0

 

 


Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.

  • Pracovný zošit Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
  • Uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Prináša zhrnutie učiva.
  • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu. 


Ďalšie informácie
Počet strán 102
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorky: 

Mgr. Eva Ihringová

PhDr. Jana Višňovská

1. POVRCH TELA STAVOVCOV

2. OPORNÁ A POHYBOVÁ SÚSTAVA STAVOVCOV

3. TRÁVIACA SÚSTAVA STAVOVCOV

4. DÝCHACIA SÚSTAVA STAVOVCOV

5. OBEHOVÁ SÚSTAVA STAVOVCOV

6. VYLUČOVACIA A MOČOVÁ SÚSTAVA STAVOVCOV

7. REGULAČNÉ SÚSTAVY STAVOVCOV

8. ZMYSLOVÉ ORGÁNY STAVOVCOV

9. ROZMNOŽOVACIA SÚSTAVA, ROZMNOŽOVANIE A VÝVIN STAVOVCOV

10. ŽIVOTNÉ PREJAVY A SPRÁVANIE STAVOVCOV

11. ĽUDSKÝ ORGANIZMUS AKO CELOK, ĽUDSKÉ SPOLOČENSTVO

12. POVRCH TELA – KOŽA

13. OPORNÁ SÚSTAVA, KOSTRA, KOSTI

14. POHYBOVÁ SÚSTAVA – SVALY

15. TRÁVIACA SÚSTAVA

16. ZLOŽKY POTRAVY A ICH VYUŽITIE

17. ZÁSADY ZDRAVEJ VÝŽIVY, OCHORENIA TRÁVIACEJ SÚSTAVY

18. DÝCHACIA SÚSTAVA

19. OBEHOVÁ SÚSTAVA

20. SRDCE A CIEVY

21. VYLUČOVANIE

22. HORMONÁLNA SÚSTAVA

23. NERVOVÁ SÚSTAVA

24. ZMYSLY

25. ROZMNOŽOVACIA SÚSTAVA

26. VÝVIN JEDINCA, INTÍMNA HYGIENA, POHLAVNÉ CHOROBY

27. ZÁKLADY PRVEJ POMOCI

28. STAROSTLIVOSŤ O ORGÁNOVÉ SÚSTAVY A ICH VÝZNAM

29. STAROSTLIVOSŤ O NERVOVÚ SÚSTAVU A ZMYSLOVÉ ORGÁNY

30. ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

ČO UŽ VIEŠ – SPRÁVNE RIEŠENIA