Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo výzvu na aktivity s názvom Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions. Jej cieľom je skvalitniť vzdelávanie na vybraných stredných odborných školách (SOŠ) v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaŠ.

Na výzvu je z Programu Slovensko určených takmer 14 miliónov eur, pričom 8.400.533 eur pre Banskobystrický kraj a 5.564.365 eur pre Prešovský kraj. Vďaka projektom sa má dosiahnuť synergia rozvoja zručností a kompetencií žiakov SOŠ vo väzbe na potreby zamestnávateľov. Okrem toho majú zabezpečiť profesijný rast pedagogických a odborných zamestnancov.

Zámerom je aj priamo prepojiť SOŠ s trhom práce  a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov v praxi. "Preto sa realizátori projektov budú zameriavať priamo na trh práce a potreby zamestnávateľov. Zároveň zamestnávatelia budú aktívne zapojení do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania a potrebného rozvíjania profesionálnych zručností a kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov," dodali z rezortu s tým, že kladú dôraz na podporu inkluzívneho prostredia zapojených škôl.

Zdroj: TASR