Menu
Your Cart

ZEMEPIS (GEOGRAFIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

ZEMEPIS (GEOGRAFIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT
ZEMEPIS (GEOGRAFIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-713-5

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 456/2001-44

Pracovný zošit zemepisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu ZEMEPIS na GEOGRAFIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním ZEMEPIS dôjde k ich premenovaniu na GEOGRAFIA.

Pracovný zošit zo zemepisu/geografie tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený tiež o úlohy na upevnenie vedomostí o Slovensku a jeho krajoch z geografického hľadiska.


Ďalšie informácie
Počet strán 24
Formát A4
Jazyk maďarský

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Bernátová-Mojtová


Lektorky:

Mgr. Eva Bánková

PaedDr. Oľga Miháliková


VZNIK A VÝVOJ ZEME

OPAKOVANIE O SVETADIELOCH

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Poloha

Povrch

Vodstvo

Chránené  územia

Obyvateľstvo

Poľnohospodárstvo

Doprava

BRATISLAVA - hlavné mesto Slovenska

Bratislavský  kraj

Trnavský  kraj

Nitriansky  kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský  kraj

Banskobystrický  kraj

Košický  kraj

Prešovský  kraj

Prílohy