Menu
Your Cart

ZEMEPIS (GEOGRAFIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica zemepisu/geografie pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných s vyučovacím jazykom maďarským.

ZEMEPIS (GEOGRAFIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
ZEMEPIS (GEOGRAFIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica zemepisu/geografie pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-215-4

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12514:5-A2021

Učebnica zemepisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu ZEMEPIS na GEOGRAFIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním ZEMEPIS dôjde k ich premenovaniu na GEOGRAFIA.

Prostredníctvom učebnice si žiaci postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane Európy, získajú základné vedomosti o svojej vlasti, regióne, v ktorom žijú, kultúre a národnej identite v európskom priestore. 

  • Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty.
  • Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou žiakom so špeciálnymi potrebami.
  • Naučí žiakov pracovať s rôznymi druhmi máp a vyhľadávať v nich potrebné informácie.


Ďalšie informácie
Počet strán 112
Formát 165 x 230 mm
Jazyk maďarský

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Bernátová-Mojtová

Odborná spolupráca: RNDr. Mária Nogová, PhD.


Lektorky:

Mgr. Eva Bánková

PaedDr. Oľga Miháliková


VZNIK A VÝVOJ ZEME

OPAKOVANIE O SVETADIELOCH

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Poloha

Rozloha

Povrch

Podnebie

Vodstvo

Rastlinstvo  a  živočíšstvo

Chránené  územia

Obyvateľstvo

Poľnohospodárstvo

Nerastné  bohatstvo

Priemysel

Doprava

BRATISLAVA - hlavné mesto Slovenska

Bratislavský  kraj

Trnavský  kraj

Nitriansky  kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský  kraj

Banskobystrický  kraj

Košický  kraj

Prešovský  kraj

REGIÓN, V KTOROM ŽIJEM