Menu
Your Cart

ZEMEPIS (GEOGRAFIA) pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica zemepisu/geografie pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných škôl.

ZEMEPIS (GEOGRAFIA) pre 8. ročník špeciálnych základných škôl
ZEMEPIS (GEOGRAFIA) pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica zemepisu/geografie pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 97-880-8091-336-6

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12509:6-A2021

Učebnica zemepisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu ZEMEPIS na GEOGRAFIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním ZEMEPIS dôjde k ich premenovaniu na GEOGRAFIA.

Učebnica po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej polohe, prírodných podmienkach, obyvateľstve, hospodárstve jednotlivých svetadielov. Naučia sa pracovať s rôznymi druhmi máp a vyhľadávať v nich potrebné informácie.

  • Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty.
  • Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou žiakom so špeciálnymi potrebami.


Ďalšie informácie
Počet strán 160
Formát 165 x 230 mm
Jazyk slovenský

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Bernátová-Mojtová


Lektorky:

Mgr. Eva Bánková

PaedDr. Oľga Miháliková

Opakovanie

Mapy

Poludníky a rovnobežky

Podnebné pásma

AFRIKA

ŠTÁTY SEVERNEJ AFRIKY

ŠTÁTY STREDNEJ AFRIKY

ŠTÁTY JUŽNEJ AFRIKY

ŠTÁTY JUHOZÁPADNEJ ÁZIE

ŠTÁTY STREDNEJ ÁZIE

ŠTÁTY JUŽNEJ A JUHOVÝCHODNEJ ÁZIE

ŠTÁTY VÝCHODNEJ ÁZIE

AMERIKA

ŠTÁTY SEVERNEJ AMERIKY

ŠTÁTY STREDNEJ AMERIKY

ŠTÁTY JUŽNEJ AMERIKY

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

OCEÁNIA

ANTARKTÍDA

OCEÁNY