Menu
Your Cart

Vzťahová a sexuálna výchova | 15.11.2022

Ako vyzerá vekovo adekvátna vzťahová a sexuálna výchova a prečo ju potrebujeme


Lektori:

MSc. Zuzana Bendíková

MSc. Zuzana Bendíková

výkonná riaditeľka inTYMYta (Spoločnosti pre plánované rodičovstvo)

Je sexuálna pedagogička a výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Študovala sexuálnu pedagogiku vo Viedni v Rakúskej spoločnosti sexuálnych vied a vzťahovej a sexuálnej výchove sa venuje od roku 2016. Momentálne sa venuje inovácii metodík vzťahovej a sexuálnej výchovy, poskytovaniu vzdelávania pre mládež a dospelých a písaniu komiksu pre tínedžerov/ky Dospej Matere o vzťahovej a sexuálnej výchove. 
MgA. Radka Mikšík

MgA. Radka Mikšík

lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v inTYMYta (Spoločnosti pre plánované rodičovstvo)

Je lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Študovala sexuálnu pedagogiku v Anglicku a vzťahovej a sexuálnej výchove a témam rodovej rovnosti sa venuje od roku 2018. Aktuálne sa okrem vzdelávania venuje príprave metodík vzťahovej a sexuálnej výchovy a tvorbe online vzdelávacieho obsahu v oblasti sexuality a vzťahov pre tínedžerky a tínedžerov, učiteľské zbory, rodičov, aj širokú verejnosť