Menu
Your Cart

Etická výchova na I. stupni ZŠ | 20.10.2022

Aktivity, námety a inšpirácie pre učiteľov


Lektori:

Mgr. Eva Mozolová

Mgr. Eva Mozolová

učiteľ – špecialista na 1. stupni základnej školy

Ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ so špecializáciou na matematiku. V  roku 2005 absolvovala kontinuálne inovačné vzdelávanie Etická výchova pre primárne vzdelávanie a od roku 2013 vyučuje  predmet etická výchova vo všetkých ročníkoch. V súčasnosti pôsobí na ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany ako učiteľ - špecialista. Od roku 2013 je koordinátorkou environmentálnej výchovy a spolupracuje s neziskovou organizáciou CEEV Živica na projekte Záhrada, ktorá učí.