Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12514:5-A2021Prostredníctvom učebnice si žiaci postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane Európy, získajú základné vedomosti o svojej vlasti, regióne, v ktorom žijú, kultúre a národnej identite v európskom priestor..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12513:6-A2201Prostredníctvom učebnice si žiaci postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane Európy, získajú základné vedomosti o svojej vlasti, regióne, v ktorom žijú, kultúre a národnej identite v európskom priestor..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12511:5-A2021 Učebnica po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu geografie pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej polohe, prírodných podmienkach, obyvateľstve, hospodárstve jednotlivých s..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12509:6-A2021Učebnica po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu geografie pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej polohe, prírodných podmienkach, obyvateľstve, hospodárstve jednotlivých sve..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12510:5-A2021 Prostredníctvom učebnice žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru, osvoja si základné informácie o Európe, naučia sa orientovať na mape Európy. Rýchlej..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12512:6-A2021Prostredníctvom učebnice žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru, osvoja si základné informácie o Európe, naučia sa orientovať na mape Európy. Rýchlejši..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9209:5-A2201 Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl.Prostredníctvom pracovného zošita si žiaci upevňujú svoje vedomosti o rôznych chemických prvkoch a zlúčeninách, o ich význame a použití v k..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9207:5-A2201Učebnica poskytuje žiakom základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických látok, o ich vlastnostiach, význame a použití v každodennom živote. Prostredníctvom jednoduchých návodov si osvojujú základné zru..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100CSvojím obsahom nadväzuje na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov...
268,00€
Bez DPH:243,64€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR 2016-9691/22338:7-100C Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Prináša poznatky nielen o stavbe tela organizmov, ale aj o ich základných životných prejavoch, vzájomných vzťahoch medzi organizma..
268,00€
Bez DPH:243,64€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/15998:5-A2201 Zbierka úloh obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 5. ročníka, na obsah obdĺžnika, štvorca, trojuholníkov a štvoruholníkov, na celé čísla, na objem a povrch kvádra a kocky, na deliteľnosť prirodzených čísel a zl..
24,00€
Bez DPH:21,82€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9381:4-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o spoločnosti (Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných dejín) a náuka o prírode (živá príroda, neživá príroda, poznávanie látok, porov..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Zobrazenie 25 až 36 z 94 (8 stránok)