Menu
Your Cart

Všetky produkty

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19558:4-A2201 Učebnica obsahovo a metodicky nadväzuje na Základy elektrotechniky I. Ucelený prehľad o fyzikálnych pojmoch, zákonoch a spôsob využívania elektriny v technickej praxi poskytujú až komplexné poznatky z obidvoch dielov učebnice. Text dopĺňajú k..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19557:4-A2201 Učebnica približuje význam a úlohu elektrotechniky, ako aj jej historický vývoj. Zaoberá sa základmi elektrotechniky podľa tematických celkov: základné pojmy, elektrotechnické pole, jednosmerný prúd, riešenie obvodov jednosmerného prúdu, zákl..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica sa začína pohľadom na elektronické spojovacie systémy, naznačuje možnosti prepájania paketov na prenos hlasu a multimédií. V ďalšej časti sa žiaci dozvedia o hlasovej mobilnej telekomunikačnej sieti, ako aj o rozhlasovej a televíznej sieti a z telekomunikačného hľadiska v malej miere aj o d..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16228:5-A2201 Učebnica svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Vysvetľuje princíp vzniku a šírenia elektromagnetických vĺn, venuje sa telekomunikačnej sieti, integrovaným službám digitálnej siete a oznamovacím vedeniam...
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16230:5-A2201 Cieľom učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze reléových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne elektromechanický telefónny ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9286:18-A2201 Učebnica je svojím obsahom zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu objektov pred bleskami, ochranu proti nadprúdom, kladenie silových elektrických rozvodov, vnútorné elektrické inštalácie v objektoch budov, prúdové..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9286:17-A2201 Učebnica obsahuje aktuálne informácie o právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie odbornej spôsobilosti pracovníkov v oblasti elektrotechniky. Uč..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 1 až 7 z 7 (1 stránok)