Menu
Your Cart

TELEKOMUNIKÁCIE 2

Učebnica pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika – 2. časť.

TELEKOMUNIKÁCIE 2
TELEKOMUNIKÁCIE 2

Učebnica pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika – 2. časť.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-732-6

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16228:5-A2201

Učebnica svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Vysvetľuje princíp vzniku a šírenia elektromagnetických vĺn, venuje sa telekomunikačnej sieti, integrovaným službám digitálnej siete a oznamovacím vedeniam.


Ďalšie informácie
Počet strán 120
Formát A4
Jazyk slovenský

Autor: Ing. Stanislav Servátka

7 VZNIK A ŠÍRENIE ELEKTROMAGNETICKÝCH VĹN 
7.1 Vznik, šírenie a význam elektromagnetických vĺn 
7.2 Antény 
7.3 Konštrukcia antén 
7.4 Základné modulácie 
7.5 Realizácia základných modulácií 
7.6 Vysielače 

8 OZNAMOVACIE VEDENIA 
8.1 Prenos pomocou elektromagnetických vĺn 
8.2 Metalické vedenie 
8.3 Digitalizácia prenášaných signálov 

9 OPTICKÉ VLÁKNA 
9.1 Optické vlákno 
9.2 Prenos optickým vláknom 
9.3 Spájanie optických vláken 
9.4 Viacjadrové vlákna 

10 OPTICKÉ SPOJENIE 
10.1 Koncové zariadenia jednosmerného optického spojenia 
10.2 Optické digitálne prenosy
10.3 Jednokanálové jednosmerné optické vláknové dátové spojenie 

Odpovede na otázky a úlohy