Menu
Your Cart

TOVAROZNALECTVO pre 4. ročník študijného odboru potravinárstvo

Učebnica pre 4. ročník študijného odboru potravinárstvo.

TOVAROZNALECTVO pre 4. ročník študijného odboru  potravinárstvo
TOVAROZNALECTVO pre 4. ročník študijného odboru potravinárstvo

Učebnica pre 4. ročník študijného odboru potravinárstvo.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-641-1

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/4484:3-10K0

Učebnica obsahuje informácie o komoditách potravinárskeho tovaru živočíšneho pôvodu, o tukoch, koreninách a polotovary. Každá kapitola poskytuje komplexné informácie o zložení, úžitkových vlastnostiach, trhových druhoch a podmienkach skladovania uvedených druhov tovaru. Posledná kapitola je venovaná cvičeniam, na ktorých sa žiaci naučia rozpoznávať vplyvy, ktoré pôsobia na zvýšenie alebo zníženie kvality tovaru, hodnotiť tovar a jeho kvalitu.

 

Ďalšie informácie
Počet strán 172
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorky:

Ing. Gabriela Dubová

Ing. Gabriela Sládečková

Mlieko a mliečne výrobky

Mäso a mäsové výrobky

Tuky

Vajcia

Koreniny

Polotovary, polievky, detská výživa, výrobky pre diabetikov

Výrobky studenej kuchyne

Úprava pokrmov, podávanie pokrmov a nápojov

Cvičenia z tovaroznalectva