Menu
Your Cart

DIGI TELEKOMUNIKÁCIE 1

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do PRVEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika.

DIGI TELEKOMUNIKÁCIE 1
DIGI TELEKOMUNIKÁCIE 1
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do PRVEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika.

24,00€
Bez DPH: 20,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-412-9


Cieľom digitálnej učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze reléových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne elektromechanický telefónny prístroj. V učebnici sa nachádza stručný prehľad príslušnej súčiastkovej základne a informácie o komunikačných spojeniach, telekomunikačných termináloch a o spojovacích systémoch.

Obsah najnovšieho vydania učebnice autor upravil v zmysle nových poznatkov v odbore a platných kritérií ISCED 3A Štátneho vzdelávacieho programu pre SOŠ so zameraním na odbor elektrotechnika. Kapitola Konštrukčné prvky tak bola napríklad rozšírená o elektrooptické a optoelektrické súčiastky na tvorbu zdroja a detektora svetla na optické vláknové spojenie – o princípy diódy LED, lasera, laserovej diódy i fotodiódy.

Pre lepšiu kontinuitu a pochopenie boli niektoré témy (napríklad oblasť optických a fotonických súčiastok) presunuté do učebníc Telekomunikácie 2 a Telekomunikačná technika. Kapitolu Pobočkové spojovacie systémy nahradil pohľad na štruktúru telekomunikačnej siete z učebnice Telekomunikácie 2.   KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Autor: Ing. Stanislav Servátka


1. ÚVOD DO TELEKOMUNIKÁCIÍ 

2. KOMUNIKAČNÉ SPOJENIE 

3. KONŠTRUKČNÉ PRVKY 

4. TELEKOMUNIKAČNÉ TERMINÁLY 

5. SPOJOVACIE SYSTÉMY 

6. TELEKOMUNIKAČNÁ SIEŤ