Menu
Your Cart

DIGI PODNIKANIE

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE odbornej prípravy PODNIKANIE pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl.

DIGI PODNIKANIE
DIGI PODNIKANIE
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE odbornej prípravy PODNIKANIE pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl.

24,00€
Bez DPH: 20,00€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8280-322-1

Nájdete aj v balíkoch:


Koncepcia digitálnej učebnice vychádza z aktuálnych spoločenských a odborných požiadaviek na podnikateľské vzdelávanie v odbornej príprave žiakov stredných škôl pre trh práce, ktoré sú deklarované nielen v štátnych vzdelávacích programoch určených pre stredné školy, ale aj v Národnom štandarde finančnej gramotnosti.

Učebnica spracúva problematiku podnikania s prihliadnutím na všetky aspekty vymedzenej problematiky:

 • podporuje rozvíjanie ekonomického a podnikateľského myslenia,
 • zohľadňuje najnovšiu legislatívu, ktorá determinuje podnikateľskú aktivitu subjektov,
 • poskytuje množstvo aktuálnych a praktických poznatkov pri príprave žiakov na štart podnikateľskej činnosti,
 • umožňuje aplikovať teoretické poznatky pri tvorbe vlastných podnikateľských zámerov a podnikateľských plánov,
 • podporuje dosahovanie cieľov, obsahových a výkonových štandardov definovaných v Štátnych vzdelávacích programoch schválených pre učebné a študijné odbory na stredných školách pre oblasť ekonomického a podnikateľského vzdelávania.


Učebnica tiež obsahuje:

 • podrobne spracovaný vzorový podnikateľský plán,
 • množstvo tabuliek, grafov a schém,
 • sumár najčastejšie používaných pomerových ukazovateľov finančnej analýzy, 
 • tipy, ako sa vyvarovať najčastejších chýb pri tvorbe podnikateľských plánov,
 • zoznam bežne používaných skratiek v oblasti podnikania,
 • príklady, tipy, otázky a úlohy do diskusie.

Učebnica Podnikanie pre stredné odborné školy je jedinou aktuálnou učebnicou zameranou na rozvíjanie podnikateľského myslenia žiakov.   KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Autori:

Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD.

Ing. Jozef Orgonáš, PhD.

Ing. Barbora Paholková 

prof. Ing. Helena Strážovská, CSc.

doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.

1 Podnik a podnikanie

1.1 Definícia podnikania a ciele podnikania

1.2 Perspektívne oblasti podnikania

1.3 Vymedzenie podniku a právne formy podnikania v SR

1.4 Klasifikácia podnikov podľa veľkosti a počtu zamestnancov

2 Začatie podnikania formou živnosti alebo s. r. o.

2.1 Ako založiť živnosť

2.2 Ako založiť spoločnosť s r. o.

3 Podnikateľské prostredie

4 Zdroje financovania podniku

5 Základy manažmentu pre podnikateľa

6 Základy marketingu pre podnikateľa

7 Podnikateľský plán

7.1 Canvas model

7.2 Metodický postup tvorby podnikateľského plánu

7.3 Špecifické požiadavky na obsah podnikateľského plánu

8 Štruktúra podnikateľského plánu

8.1 Zhrnutie

8.2 Opis podniku – charakteristika spoločnosti

8.3 Opis produktu – výrobku alebo služieb

8.4 Marketingový plán

8.5 Výrobný proces

8.6 Organizačný plán

8.7 Dopad na životné prostredie

8.8 Investičný plán a kapitálová potreba alebo zakladateľský rozpočet – pri založení podniku

8.9 Analýza rizík

8.10 Finančný plán a projekcie

8.11 Prílohy

9 Vzorový podnikateľský plán

Prílohy

Ukazovatele finančnej analýzy

Najčastejšie chyby podnikateľských plánov

Zoznam skratiek

Zoznam použitej literatúry