Menu
Your Cart

CESTNÉ VOZIDLÁ IV pre 4. ročník stredných dopravných škôl

Učebnica pre 4. ročník stredných dopravných škôl.

CESTNÉ VOZIDLÁ IV pre 4. ročník stredných dopravných škôl
CESTNÉ VOZIDLÁ IV pre 4. ročník stredných dopravných škôl

Učebnica pre 4. ročník stredných dopravných škôl.

22,00€
Bez DPH: 20,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-387-8

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16237:5-A2201

Učebnica dopĺňa informácie tematického celku Spaľovacie motory 3. dielu učebnice v kapitolách: Palivová sústava motora, Mazacia sústava motora, Chladiaca sústava motora, Rotačné a dýzové motory. V ďalších tematických celkoch sa učebnica venuje prevodovému mechanizmu, konštrukciám prevodoviek, spojovacím káblovým hriadeľom a konštrukcii rozvodoviek. 

Ďalšie informácie
Počet strán 108
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori: 

Ing. Ivan Faktor

Ing. Boris Brunner

•       Palivová sústava vznetového motora

Mazacia sústava motora

Chladiaca sústava motora

Rotačné a dýzové motory

Prevodový mechanizmus

Prevodovky

Spojovacie kĺbové hriadele

Rozvodovky