Menu
Your Cart

Ministerské tituly

Učebnica obsahuje veľa obrazového materiálu a možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých sa prierezová tematika realizuje, alebo ako učebnicu samostatného predmetu, či kurzu dopravnej výchovy. Žiaci spolu s Filipom (sprievodná postavička) riešia rô..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2013-7507/27905:7-919Možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých sa prierezová tematika realizuje alebo ako učebnicu samostatného predmetu, kurzu dopravná výchova. Prostredníctvom rôznych aktivít žiaci spoznajú..
10,00€
Bez DPH:9,09€
Možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých sa prierezová tematika realizuje alebo ako učebnicu samostatného predmetu, kurzu dopravná výchova. Prostredníctvom rôznych aktivít žiaci spoznajú pravidlá bezpečného správania sa chodca, význam dopravných ..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13455:6-A2201V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie, historické fotografie udalostí a osôb, historické mapy a čas..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14217:6-A2201 Učebnica oboznamuje žiakov s historickými udalosťami 20. storočia od prvej svetovej vojny až po vznik Slovenskej republiky. Prostredníctvom obrázkov znázorňujúcich konkrétne životné situácie sa učia chápať príčiny a následky prvej a druhe..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13559:6-A2201Učebnica oboznamuje žiakov s historickými udalosťami 20. storočia od prvej svetovej vojny až po vznik Slovenskej republiky. Prostredníctvom obrázkov znázorňujúcich konkrétne životné situácie sa učia chápať príčiny a následky prvej a druhej sve..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16503:6-A2201 Učebnica sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od osídlenia územia dnešného Slovenska Keltmi až po obdobie osvietenstva (18. storočie). Žiaci sa dozvedia, ako žili naši predkovia od príchodu na územie Slovenska, aké št..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR 2021/14447:5-A2201Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií poznávajú žiaci historické udalosti a osobnosti z histórie našich národných dejín od 15. do 19. storočia. Pre lepšiu orientáciu žiakov..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8986:10-A2201 Učebnica je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam organických látok. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom chápať vzťahy medzi ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/6886:6-10K0 Učebnica obsahuje informácie zo všeobecnej chémie. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom porozumieť vzťahom medzi zložením a štruktúrou, vlastnosťami a použitím látok, ako aj zákonitostiam priebehu chemických reakcií. Teoretické..
28,00€
Bez DPH:25,45€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/6886:6-10K0 Učebnica obsahuje informácie zo všeobecnej chémie. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom porozumieť vzťahom medzi zložením a štruktúrou, vlastnosťami a použitím látok, ako aj zákonitostiam priebehu chemických reakcií. Teoretické..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií poznávajú žiaci historické udalosti a osobnosti z histórie našich národných dejín od 15. do 19. storočia. Pre lepšiu orientáciu žiakov o preberaných udalostiach sa nachádza na dolnom okraj..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 289 až 300 z 323 (27 stránok)