Menu
Your Cart

MEŇAVCE: VEĽKÝ TRESK

Sprievodca galaxiou medzi fyzikou a slovenčinou. Beletrizovaný pracovný zošit na rozvoj prírodovednej gramotnosti pre žiakov na 2. stupni ZŠ, ktorý obsahuje aj úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti a mnoho úloh na rozvoj kritického myslenia.

MEŇAVCE: VEĽKÝ TRESK
MEŇAVCE: VEĽKÝ TRESK

Sprievodca galaxiou medzi fyzikou a slovenčinou. Beletrizovaný pracovný zošit na rozvoj prírodovednej gramotnosti pre žiakov na 2. stupni ZŠ, ktorý obsahuje aj úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti a mnoho úloh na rozvoj kritického myslenia.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-319-4

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14203:5-A2201

V beletrizovanom pracovnom zošite sa žiak od sprievodných postavičiek autora a meňavca Améba postupne dozvedá o rôznych fyzikálnych javoch, ale aj o jazykových, geografických či historických zaujímavostiach. Beletrizovaný náučný text dopĺňajú za každou kapitolou úlohy preverujúce pochopenie prečítaného textu, rozvíjajúce obsah kapitoly, ale aj podporujúce čitateľskú gramotnosť a tvorivé a kritické myslenie.

Pracovný zošit je ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Možno ho použiť na vyučovaní ako doplňujúci a rozširujúci materiál na hodinách fyziky, biológie, chémie, ale aj slovenského jazyka. Rovnako je vhodný pre detského čitateľa na čítanie na voľný čas ako záujmová literatúra.

Dielo kreatívnym spôsobom rozvíja prírodovednú gramotnosť žiakov 2. stupňa ZŠ. Zasahuje pritom aj do gramotnosti čitateľskej. Ide o jedinečné spracovanie tém z oblasti fyziky, chémie, biológie, ale aj z oblasti jazyka. Beletrizovaný text dopĺňajú úlohy podporujúce tvorivé myslenie. Autor vsadil na text s humorom a hravé úlohy.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

MEŇAVCE: VEĽKÝ TRESK RIEŠENIA


Ďalšie informácie
Počet strán 100
Formát A4
Jazyk slovenský

Autor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Odborný garant: Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.

1. Čo sú meňavce
2. Meňavčatá
3. Zoznámenie
4. Rozumne sa meniť
5. Dá sa Amébovi veriť
6. Améb sa stratil
7. Z kaše človekom
8. Opäť ku kaši
9. Sen o písmene Q
10. Ohne na Slnku
11. Prečo sa Zem nerozpadne
12. Prečo vzduch neuletí
13. Aj vzduch niečo váži
14. Slnko sa nerozpadne, hoci nemá škrupinu
15. Sú hviezdy ďaleko alebo blízko?
16. Hviezdy sú blízko
17. Svet bez prístrojov, nástrojov a zariadení
18. Ako vyzerá atóm
19. Vedieť a vidieť
20. Rozhoduje počet protónov
21. Silná sila a horná chuť
22. Príbeh pre písmeno P
23. Štyri sily
24. Veci a ich názvy
25. Padne na nás Mesiac?
26. Rotácia je dôležitá
27. Nielen kôň kope
28. Skladovanie elektriny
29. Elektrina v tele
30. Vesmír má prevodovku
31. Pýš, ako počuieš
32. Priveľa pravidiel?
33. Pravidlá si sem-tam protirečia
34. Čo spája gramatiku s vesmírom?
35. Vesmír zaradil štvorku
36. Veľakrát nič zrodilo vesmír
37. Hviezda skolabuje – a zasa začne horieť
38. Sme z úlomkov hviezd
39. Améb už vie všetko