Menu
Your Cart

DIGI ÚLOHY Z CHÉMIE 1

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ ZBIERKY ÚLOH Z CHÉMIE – VŠEOBECNÁ CHÉMIA A ANORGANICKÁ CHÉMIA pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

DIGI ÚLOHY Z CHÉMIE 1
DIGI ÚLOHY Z CHÉMIE 1
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ ZBIERKY ÚLOH Z CHÉMIE – VŠEOBECNÁ CHÉMIA A ANORGANICKÁ CHÉMIA pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

13,00€
Bez DPH: 10,83€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-418-1

Nájdete aj v balíkoch:


DIGITÁLNA ZBIERKA ÚLOH bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 1 234 učebných úloh s rôznou náročnosťou zo všeobecnej a systematickej anorganickej chémie. Prináša typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zoraďovacích a priraďovacích. Súčasťou obsahu je aj kapitola so správnymi riešeniami všetkých úloh.

Žiaci môžu pracovať so zbierkou na hodinách základného typu, pri príprave na maturitnú skúšku alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Zložitejšie úlohy sú vhodné pre riešiteľov chemickej olympiády.

Zbierku môžu využívať aj žiaci stredných odborných škôl chemického zamerania a študijných odborov s vyučovaním chémie ako všeobecno-vzdelávacieho základu. Rovnako aj študenti vysokých škôl, predovšetkým budúci učitelia chémie.

Obsah a náročnosť učebných úloh vychádza najmä zo štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacieho štandardu ISCED 3A pre chémiu a cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z chémie na gymnáziách.


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna zbierka úloh
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie zbierky úloh

Autori:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

prof. RNDr. Peter Silný, PhD.

PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.


Recenzenti:

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

PaedDr. Dana Kucharová, PhD.

RNDr. Svetozár Štefeček

Mgr. Jela Nociarová

prof. Ing. Karel Kolář, PhD.

Všeobecná chémia

Chemické látky, sústavy látok

Štruktúra atómov a iónov

Periodická sústava prvkov

Názvoslovie anorganických látok

Chemická väzba a štruktúra látok

Chemické reakcie a chemické rovnice

Termochémia

Chemická kinetika a chemická rovnováha

Reakcie protolytické, redoxné a zrážacie


Anorganická chémia

Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíka

Prvky s, prvky p, prvky d


Správne odpovede