Menu
Your Cart

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 1

DIGITÁLNY

Digitálna učebnica a jej tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 1
DIGI A PRINT GEOGRAFIA 1
DIGITÁLNY

Digitálna učebnica a jej tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

36,00€
Bez DPH: 30,00€
  • Dostupnosť: Na skladeBalík obsahuje:


Kombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. 

 


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna + tlačená učebnica
Typ produktu RAABE DIGITAL + učebnica
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice + tlačená učebnica

Autor: Peter Likavský a kolektív

1 Geografia a zdroje jej poznávania

1.1 Vývoj geografie v historických obdobiach

1.2 Krajinná sféra

1.3 Vedné disciplíny geografie

2 Mapovanie Zeme

2.1 Diaľkový prieskum Zeme

2.2 História mapovania Zeme 

2.3 Geografická poloha a čas na Zemi

2.4 Mapa a kartografia. Tvorba mapy

2.5 Digitálne mapovanie

3 Planéta Zem

3.1 Vznik Zeme. Zem ako planéta slnečnej sústavy

3.2 Tvar Zeme. Pohyby Zeme a ich dôsledky

3.3 Mesiac a slapové javy

4 Atmosféra

4.1 Zloženie a vlastnosti atmosféry. Klimatotvorné činitele

4.2 Základné meteorologické prvky a ich priestorové rozloženie

4.3 Cirkulačné procesy v atmosfére

4.4 Klimatické pásma Zeme a ich charakteristika

4.5 Globálna zmena klímy

4.6 Meteorologické predpovede. Podnebie a počasie na malom území. Extrémne javy v atmosfére

5 Vodstvo – hydrosféra

5.1 Rozloženie vody na Zemi. Zákonitosti obehu vody

5.2 Svetový oceán. Vlastnosti a pohyby morskej vody

5.3 Vodstvo na pevnine (rieky, jazerá a umelé vodné nádrže, ľadovce, podpovrchová voda)

5.4 Vodstvo na malom území. Ochrana vodných zdrojov

6 Litosféra a georeliéf

6.1 Stavba Zeme a pohyb litosférických platní

6.2 Vnútorné procesy a ich prejavy na Zemi .

6.3 Vonkajšie procesy a ich prejavy na Zemi

6.4 Extrémne javy v litosfére. Varovné systémy

7 Pedosféra a Biosféra

7.1 Základné poznatky o pôde

7.2 Pôdne typy a zákonitosti rozšírenia pôd

7.3 Podmienky existencie živých organizmov na Zemi .

7.4 Bioklimatické pásma a zóny

7.5 Zákonitosti rozmiestnenia organizmov na základe zmeny nadmorskej výšky

7.6 Dôsledky ľudskej aktivity na pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo 


Register významných pojmov

Zoznam použitých obrázkov