Menu
Your Cart

CHÉMIA pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica chémie pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským.

CHÉMIA pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským
CHÉMIA pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica chémie pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským.

28,00€
Bez DPH: 25,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-279-6

Učebnica je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam organických látok. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom chápať vzťahy medzi zložením, štruktúrou, vlastnosťami a použitím anorganických a organických látok, ako aj zákonitosti priebehu chemických reakcií. Základné učivo vhodne dopĺňajú: príklady vzorcov a chemických reakcií, rôzne typy modelov molekúl, rozširujúce informácie, informácie zamerané na kontamináciu a ochranu životného prostredia, zhrnutie s kľúčovými informáciami a otázky a úlohy, návody na školské pokusy a laboratórne práce.

Ďalšie informácie
Počet strán 184
Formát 176 x 250 mm
Jazyk maďarský

Autori ©

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Ing. Peter Mäčko, 2012


Recenzenti

doc. RNDr. Mária Ganajová, PhD. 

prof. Ing. Karel Kolář, CSc.

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. 

RNDr. Svetozár Štefeček

ANORGANICKÁ CHÉMIA 

1 s-prvky

2 p-prvky 

3 d-prvky


ORGANICKÁ CHÉMIA

4 Charakteristika a rozdelenie organických látok 

5 Uhľovodíky

6 Deriváty uhľovodíkov

7 Laboratórne práce 

8 Správne odpovede

Literatúra