Menu
Your Cart

CHÉMIA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica chémie pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským.

CHÉMIA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským
CHÉMIA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica chémie pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským.

28,00€
Bez DPH: 25,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-219-2

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/6886:6-10K0

Učebnica obsahuje informácie zo všeobecnej chémie. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom porozumieť vzťahom medzi zložením a štruktúrou, vlastnosťami a použitím látok, ako aj zákonitostiam priebehu chemických reakcií. Teoretické poznatky dopĺňajú: návody na experimenty, laboratórne práce, rozširujúce informácie, cvičenia s riešením na overenie správnosti porozumenia, objasnenie, vysvetlenie problému, zhrnutie s kľúčovými poznatkami, otázky a úlohy rozličnej zložitosti a správne odpovede na konci učebnice.

Ďalšie informácie
Počet strán 220
Formát 166 x 235 mm
Jazyk maďarský

Autori

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
prof. RNDr. Peter Silný, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
RNDr. Mária Vydrová, 2010

Recenzenti
RNDr. Svetozár Štefeček 
PaedDr. Dana Kuchárová, PhD.

Úvod

Pozorovanie a pokus v chémii

Chemické látky

Štruktúra atómov a iónov

Periodická sústava prvkov

Základy názvoslovia anorganických látok

Chemická väzba a štruktúra látok

Chemické reakcie a chemické rovnice

Energetické zmeny pri chemických reakciách

Chemická kinetika

Chemická rovnováha

Typy chemických reakcií

Práca v laboratóriu

Správne odpovede

Použitá literatúra