Menu
Your Cart

FYZIKA pre 9. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica fyziky pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

FYZIKA pre 9. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
FYZIKA pre 9. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica fyziky pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-556-8

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9199:5-A2201

Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy.


Ďalšie informácie
Počet strán 100
Formát 165 x 230 mm
Jazyk maďarský
Rok vydania 2022

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Eva Brestenská


I. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY. ELEKTRICKÁ ENERGIA

1. Magnet a jeho vlastnosti

2. Elektrické vlastnosti látok

3. Elektrický obvod


II. ENERGIA V PRÍRODE A V TECHNIKE

1. Energia v prírode

2. Energia v technike

3. Energia sa vždy zachová

4. Zhotovenie modelu slnečného kolektora