Menu
Your Cart

DEJEPIS pre 7. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit dejepisu pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

DEJEPIS pre 7. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT
DEJEPIS pre 7. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit dejepisu pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-284-0

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14447:5-A2201

Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských objavov po vznik Rakúsko–Uhorska. Vypracovávaním úloh sa učia práci s učebnicou, orientovať sa na časovej priamke. Úlohy k jednotlivým témam sú doplnené testami na komplexné opakovanie učiva.

  • Pracovný zošit spolu s učebnicou dejepisu podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov špeciálnych základných škôl.
  • Pomáha pri precvičovaní a fixácii učiva u žiakov so špeciálnymi potrebami.
  • Prináša množstvo cvičení.
Ďalšie informácie
Počet strán 40
Formát A4
Jazyk maďarský
Rok vydania 2013

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová

15. storočie

16. storočie

17. storočie

18. storočie

19. storočie