Menu
Your Cart

DEJEPIS pre 7. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica dejepisu pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

DEJEPIS pre 7. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
DEJEPIS pre 7. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica dejepisu pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-517-9

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR 2021/14447:5-A2201

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií poznávajú žiaci historické udalosti a osobnosti z histórie našich národných dejín od 15. do 19. storočia. Pre lepšiu orientáciu žiakov o preberaných udalostiach sa nachádza na dolnom okraji strany časová priamka, na ktorej je označené preberané obdobie histórie.

Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty. Texty sú doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva a uľahčujú poznávanie historických udalostí.


Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát 205 x 265
Jazyk maďarský
Rok vydania 2002

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová

15. storočie – storočie objavov

16. storočie – storočie tureckej nadvlády

17. storočie – storočie náboženských vojen

18. storočie – storočie rozumu

19. storočie – storočie pary