Najväčší záujem na trhu práce je o absolventov z oblasti informačných technológií, stavebníctva, strojárstva, ale aj lekárskych a farmaceutických odborov. Z pohľadu slovenských univerzít majú najväčšiu úspešnosť Ekonomická univerzita a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Slabý dopyt je po absolventoch teologických a športových odborov.


Informatika je najžiadanejšia

Zhľadiska atraktivity na trhu práce a zároveň aj výšky ponúkaných platov je pre študentov a študentky výhodné študovať odbory z oblasti  informačných technológií. Po zamestnancoch a zamestnankyniach v tomto sektore je veľký dopyt, jeden životopis absolventa v IT odbore si pozrie v priemere takmer päť spoločností.

„Dáta z Profesia.sk ukazujú, že firmy si spomedzi absolventiek aabsolventov v databáze najčastejšie otvárajú životopisy tých, ktorí vyštudovali odbory, okrem informatiky, v oblasti stavebníctva a strojárstva,“ vysvetľuje hovorkyňa pracovného portálu Ľubica Melcerová. Dodáva, že, naopak, najmenší záujem majú zamestnávatelia o absolventov a absolventky teologických a športových odborov.

Podľa tlačového oddelenia Ministerstva školstva SR z údajov, ktoré má k dispozícii, vyplýva, že medzi najviac atraktívne smery z pohľadu výsledkov na trhu práce patria lekárske a farmaceutické odbory a technické odbory. „Absolventi týchto odborov zarábali v posledných rokoch v priemere najviac,“ informuje rezort školstva.

 

Nedostatkové profesie sú najmä v zdravotníctve

V roku 2023 bolo na Profesia.sk uverejnených najviac inzerátov na pozíciu predavač, nasledujú operátor výroby, administratívny pracovník  či pokladník. „Hovoríme však o pozíciách, ktoré často vyžadujú len stredoškolské vzdelanie,“ spresňuje výsledky zdát Ľ. Melcerová.

Z hľadiska profesií, kde je nutné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, bol vlani najväčší dopyt po učiteľoch, lekároch afarmaceutoch. Mnohé pozície v zdravotníctve sú totiž zaradené medzi takzvané nedostatkové profesie, takže v tých absolventi a absolventky tiež nemajú problém sa uplatniť.

Otázka odborov bez možnosti uplatnenia sa na trhu práce je zložitejšia. „Tu je problém skôr v tom, že mladí ľudia dané odbory vyštudujú, no po škole idú buď pracovať do zahraničia, alebo sa zamestnajú v úplne inej oblasti, čo je prípad mnohých absolventov pedagogiky. Tí sa často chcú venovať učeniu, no kvôli nízkym platom skončia mimo školstva,“ hovorí Szandra Bugyiová zpersonálnej spoločnosti Proplusco.

 

Najväčší dopyt je po absolventoch z EUBA

Pri porovnaní slovenských univerzít patria absolventi z Ekonomickej univerzity v Bratislave medzi tých najžiadanejších. Jeden životopis absolventa EUBA si pozrú v priemere viac ako štyri spoločnosti. Na druhom mieste je Slovenská technická univerzita v Bratislave a trojicu najžiadanejších uzatvára Technická univerzita v Košiciach, ktorá má priemerné pozretie životopisu absolventa viac než tromi firmami.

Vrebríčku uplatnenosti na trhu práce podľa fakúlt jednoznačne a dlhodobo dominujú fakulty informatiky. Na prvom mieste je Fakulta elektrotechniky a informatiky STU a Fakulta hospodárskej informatiky na EUBA, oabsolventov oboch prejaví záujem v priemere viac ako šesť spoločností. Významný posun zaznamenala vroku 2023 Fakulta medzinárodných vzťahov na EUBA, ktorá je na štvrtom mieste.

Na posledných miestach v rebríčku záujmu firiem oabsolventov sa umiestnila Fakulta managementu UK, Stavebná fakulta aStrojnícka fakulta STU, Fakulta prírodných vied UKF a na úplne poslednom mieste rebríčka sa nachádza Ekonomická fakulta TUKE.

Zdroj: finreport.sk