Pri príležitosti nového školského roka vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravilo pre učiteľov v základných školách a gymnáziách s osemročným štúdiom novú pomôcku, ktorá uľahčí pedagógom prípravu na vyučovanie geografie, ale aj samotný priebeh hodín geografie.


Po celkom novej učebnici GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM, ktorá vyšla v EXPOL PEDAGOGIKA ešte minulý školský rok, majú teraz učitelia k dispozícii METODICKÉ POZNÁMKY k tejto učebnici vo formáte PDF, určené pre učiteľov geografie 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom.

Metodické poznámky pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti sú komplexne spracované informácie z didaktiky geografie vo vzťahu k vyučovaniu geografie v 9. ročníku ZŠ (postavenie predmetu, jeho špecifiká, rámcový TVVP, vyučovacie stratégie), v druhej časti sú scenáre vyučovania vybraných tém z Austrálie, Severnej a Južnej Ameriky a polárnych oblastí, ktoré sú pre prácu žiakov i učiteľov podnetné a motivujúce.

Geografia 9 - metodikaMetodické poznámky obsahujú:
* odporúčania pre učiteľa,
* postupy, ako pracovať so žiakmi na vyučovacích hodinách,
* ďalšie námety na prácu.

Nová metodická príručka je skvelou pomôckou pre každého učiteľa, ktorý používa celkom novú učebnicu geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy.
Učebnica je vhodná na prácu v škole pre žiakov a učiteľov aj na používanie v rámci dištančného vzdelávania a individuálnu prípravu žiakov.
Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov.
Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v deviatom ročníku ZŠ.
Autori sú erudovaní odborníci v predmete s didaktickými a metodickými skúsenosťami, ktoré preniesli do učebnice a metodických poznámok. Pri tvorbe zohľadnili aj spoluprácu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi.

Učebnicu aj metodické poznámky si môžete už teraz objednať v e-shope EXPOL PEDAGOGIKA TU

TIP PRE ŠKOLY
Učebnica Georagia 9PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽU ŠKOLY ZÍSKAŤ ZADARMO Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – METODICKÉ POZNÁMKY VO FORMÁTE PDF.*
*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDÚ HESLO: METODIKA ZADARMO.

 

UPOZORNENIE: EXPOL PEDAGOGIKA pripravuje bezplatný webinár pre učiteľov venovaný práve novej učebnici a metodickým poznámkam GEOGRAFIA 9, ktorý povedú samotní autori učebnice.

Webinár sa bude konať v utorok 7. septembra 2021 so začiatkom o 17.00 hodine.

Prihlásiť sa naň môžete tu.

 

webinár geografia 9