GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

NOVINKA

Nová učebnica bola pripravená plne v súlade s požiadavkami platného Štátneho vzdelávacieho programu a vďaka svojmu aktuálnemu spracovaniu predstavuje novodobú učebnicu na hodiny Geografie.

9 € s DPH

10 € s DPH Zľava 1 €

ISBN: 978-808-091-691-6

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

odporuc.

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11322:4-A2201

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – METODICKÉ POZNÁMKY VO FORMÁTE PDF.*
*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Nová učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy.

Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov. Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v deviatom ročníku ZŠ.

PRÍNOS UČEBNICE

  • Učebnica reaguje na poznatky neurodidaktiky (mozgovoko-kompatibilného učenia), potreby samostatného a „zážitkového učenia", ktoré je v súčasných náročných podmienkach dištančného vzdelávania (aj pri prezenčnom vyučovaní) veľmi dôležité pre žiakov a vo výraznej miere uľahčí a podporí prácu učiteľov.
  • Obsahuje všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia, okrem utvárania a upevňovania základných vedomostí a kompetencií žiakov rozvíja aj schopnosť vidieť svet v súvislostiach a ochraňovať planétu Zem.
  • Autori učebnice sú erudovaní odborníci v predmete s didaktickými a metodickými skúsenosťami, ktoré preniesli do učebnice a metodických poznámok. Pri tvorbe zohľadnili aj spoluprácu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi.

Učebnica je vhodná na prácu v škole pre žiakov a učiteľov aj na používanie v rámci dištančného vzdelávania a individuálnu prípravu žiakov.

OBSAH:
Úvod. Práca s učebnicou v skratke / 2
Austrália / 4
Nový Zéland / 32
Oceánia / 33
Amerika / 36
Severná Amerika / 40
Kanada / 40
USA / 46
Mexiko / 56
Stredná Amerika / 60
Južná Amerika / 68
Severovýchodná oblasť Južnej Ameriky / 72
Andské štáty / 74
Laplatská oblasť / 84
Antarktída / 88
Arktída / 92
Geografia mimo triedy. Projekty /96

Autori: RNDr. Mária Nogová, PhD.
            RNDr. Peter Tremboš, PhD.

Recenzent: Mgr. Tomáš Havrila, PhD.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Rok vydania: Na účel SCHD 18. 02. 2021
Jazyk: slovenský
Predmet: Geografia
Počet strán: 96
Rozmer (mm): A 4
Hmotnosť (g): -

POZRITE SI UKÁŽKOVÉ STRANY Z UČEBNICE GEOGRAFIE 9 TU

Geografia 9

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.