Menu
Your Cart

Chemická súťaž 2017 víťazi

 VÍŤAZI PRVÉHO ROČNÍKA SÚŤAŽE
 
 

I. Kategória
OCENENIE PEDAGOGICKÉHO VYDAVATEĽSTVA EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.  

 

 Prvé miesto

 Druhé miesto

 Tretie miesto

Cirkevná ZŠ sv. Jána Krstiteľa, 9.mája, Sabinov

Názov projektu: INDIKÁTOR "KAPUSTIČKA" VO SVETE
Meno tímu: Ľudoví chemici

Členovia tímu: Terézia Slaninková, Terézia Tarbajová, Dávid Švec, Matej Kandráč
Vedúci projektu: Ing. Božena Zvijaková

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice

Názov projektu: ANTISTRESKA
Meno tímu: Terciáni
Členovia tímu: Samuel Čenger, Ján Szebellai, Tomáš Gazdík, Tobias Baláž
Vedúci projektu: Ing. Miriam Frajtová

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno

Názov projektu: SKITTLES DÚHA
Meno tímu: Chemické Trio
Členovia tímu: Ácsová Alexa, Béberová Tereza, Horváthová Daniela

Vedúci projektu: Mgr. Marek Tóth

     
     

II. Kategória
OCENENIE VEREJNOSTI
  

 

Prvé miesto

 Druhé miesto

Tretie miesto

ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín

Názov projektu: KAPUSTOVÝ CHAMELEÓN
Meno tímu: ZVEDAVÉ KUKUČKY
Členovia tímu: Adamec Adam, Telúch Tomáš
Vedúci projektu: RNDr. Martina Bednárová

Cirkevná ZŠ sv. Jána Krstiteľa, 9.mája, Sabinov

Názov projektu: INDIKÁTOR "KAPUSTIČKA" VO SVETE
Meno tímu: Ľudoví chemici
Členovia tímu: Terézia Slaninková, Terézia Tarbajová, Dávid Švec, Matej Kandráč
Vedúci projektu: Ing. Božena Zvijaková

ZŠ J. A. Komenského, Komárno

Názov projektu: Bublifuk
Meno tímu: Veselé bubliny
Členovia tímu: Venula Bendlová, Lea Zakálová, Mério Bendík, Lea Dolinská
Vedúci projektu: Emily Furinda

     
     

CENA PRE NAJAKTÍVNEJŠIU ŠKOLU

Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda
Vedúci tímov: PaedDr. Zdenka Šafránková
Riaditeľ školy: Ing. Miloš Hajduk

  

   

CENA PRE HLASUJÚCEHO

Spomedzi 3100 hlasujúcich bola dňa 17. mája 2017 vylosovaná Katarína Dujčáková.

 

 

 

 Gratulujeme!