Menu
Your Cart

Chemická súťaž 2017 súťaž

Súťaž bola ukončená!

>> VÍŤAZOV NÁJDETE TU <<


sutaz nazov

1. VYMYSLITE smajlik

Vymyslite chemický pokus s bežne dostupnými potravinami a chemikáliami, ktorý budete realizovať v škole. Vytvorte so svojimi spolužiakmi družstvo. Požiadajte niektorého učiteľa, aby bol vaším vedúcim a mentorom pri realizácii pokusu.

2. EXPERIMENTUJTE skumavka

Pracujte najmä s takými látkami, ktoré sú bežne dostupné. (Jedlá soľ, ocot, múka, zelenina, ovocie...)

3. NATOČTE POKUS kamera

Natočte svoj pokus na mobilný telefón. Z videozáznamu vytvorte maximálne 4-minútové video, ktoré popisuje prípravnú fázu, samotný experiment i vyhodnotenie pokusu.

Nebojte sa byť originálni!

4. POŠLITE NÁM VIDEO obalka

Ak ste so všetkým hotoví, vedúci učiteľ vášho družstva vloží súťažné video do verejnej úschovne a vyplní on-line prihlášku na internetovej stránke www.expolpedagogika.sk. Súťažné video ohodnotí odborná porota. Najlepšie prezentácie uverejníme na stránke www.expolpedagogika.sk, kde môže hlasovať verejnosť.

5.DRŽTE SI PALCE palce

Vykonali ste všetky štyri predchádzajúce kroky? Ak áno, stačí už iba osloviť svoje najbližšie okolie, aby dalo vášmu príspevku hlas a držať si palce.

ciara z

vyhrajte

Tri najlepšie družstvá, ktoré určí odborná porota, získajú zaujímavé vecné ceny.

Tri najlepšie družstvá, ktoré určí verejnosť lajkovaním na stránke www.expolpedagogika.sk, získajú ďalšie vecné ceny.

Základná škola, ktorá zapojí do súťaže najviac tímov, získa špeciálnu cenu!

Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet tímov, získava automaticky zľavu 50 % z bežnej ceny 4 € na nákup Cvičebníc pre predmet chémia z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

Tri najlepšie družstvá, ktoré určí odborná porota spolu s verejnosťou, sa zúčastnia na záverečnom evente, ktorého témou bude molekulárna gastronómia.

Mená víťazov zverejníme na webových stránkach a na Facebooku!

palec hore