Menu
Your Cart

FYZIKA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

FYZIKA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

FYZIKA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
FYZIKA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

FYZIKA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

18,00€
Bez DPH: 16,36€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-575-9

Nájdete aj v balíkoch:

Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o zaujímavosti. Na konci jednotlivých tém je uvedené kľúčové učivo, úlohy, námety na projekty a testové úlohy na preverenie získaných vedomostí.


BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE K UČEBNICI FYZIKY PRE 9. ROČNÍK ZŠ


BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

ONLINE METODICKÁ PRÍRUČKA VO FORMÁTE PDF: OBJAVUJEME VESMÍR (ASTRONÓMIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH)

   • Metodická príručka pre učiteľov na 2. stupni základných škôl vyučujúcich predmety zahŕňajúce astronómiu: ako fyzika, geografia, biológia, matematika.
   • Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov zo Slovenska, Bulharska a Česka.
   • Obsahuje takmer 418 strán teórie, námetov na praktické aktivity pre žiakov a metodiky. Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.
   • Poskytuje učiteľom relevantné edukačné metódy a techniky, aby bola téma astronómie pre žiakov zaujímavá, jednoduchá na pochopenie a rozvíjala u nich kritické myslenie, analytické a abstraktné vnímanie.


    

    

Ďalšie informácie
Počet strán 104
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2019

Autori:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Ľubica Morková

a kolektív

I. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Magnetické vlastnosti látok

Elektrické vlastnosti látok

Projekt 1 

Čo sme sa naučili 

Test 1 – vyskúšaj sa


II. ELEKTRICKÝ PRÚD

Vedenie elektrického prúdu v kovových vodičoch

Čo sme sa naučili 

Test 2 – vyskúšaj sa


Čo sme sa naučili 

Test 3 – vyskúšaj sa


Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch

Elektrická energia a jej premeny

Projekt 2

Čo sme sa naučili

Test 4 – vyskúšaj sa