Menu
Your Cart

Všetky produkty

DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TELEKOMUNIKÁCIE pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika – 1. časťKlasickú tlačenú učebnicu TELEKOMUNIKÁCIE pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika – 1. časťKombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť..
36,00€
Bez DPH:30,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Odborná spôsobilosť v elektrotechnike, 2. časťKlasickú tlačenú učebnicu Odborná spôsobilosť v elektrotechnike, 2. časťKombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučo..
36,00€
Bez DPH:30,00€
NOVINKA
Pracovný zošit Dobrodružná fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je kľúč k efektívnemu a zábavnému učeniu, inšpirácia pre budúcich vedcov a inžinierov. Obsahuje úlohy založené aj na bádateľskom prístupe, ktoré podporujú rozvoj kritického a logického myslenia, podporujú sa..
4,00€
Bez DPH:3,64€
NOVINKA
Nová učebnica prináša učivo biológie so zameraním na rozvoj bádateľských zručností žiakov, hlavné učivo je doplnené rozširujúcimi informáciami a zaujímavosťami v sprievode bohatých obrazových materiálov, množstva úloh a aktivít (problémové úlohy s možnosťou vyhľadania, spracovania a prezentovania in..
18,00€
Bez DPH:16,36€
NOVINKA
METODIKA TECHNIKA ONLINE A ZADARMOTECHNIKAMetodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slov..
4,00€
Bez DPH:3,64€
NOVINKA
ZAČIATOK DISTRIBÚCIE: 12. jún 2024DIÁR UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK PEDAGÓGOV na základe výsledkov prieskumu spokojnostiNezáleží na tom, či učíte v materskej, základnej, základnej umeleckej, strednej škole, alebo na gymnáziu. Obsah a štruktúra Pedagogického diára 2023/2024 je prispôsobená potrebám ped..
5,90€ 7,90€
Bez DPH:5,36€
DIGITÁLNY
Digitálny pracovný zošit slúži na priebežné, komplexné precvičenie a následné upevnenie vedomostí o vybraných slovách v 3. a 4. ročníku ZŠ v rámci vyučovacích hodín, školského klubu, pri domácej príprave.Ide o komplexný atraktívny didaktický materiál s využitím množstva obrázkov, fotiek, ktoré pomáh..
5,00€
Bez DPH:4,17€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode. Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Texty sú jednoduché, zrozumiteľné, doplnené množstvom ilustračných obrázko..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálny pracovný zošit Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl v novom dizajne je doplnkom digitálnej učebnice. Je spracovaný v čiernobielej verzii, pričom obsahuje množstvo obrázkov na vyfarbovanie. Spolu s vypracovaním úloh sa žiak stáva „spoluautorom“ pracovného zošita. Pracovný zo..
8,00€
Bez DPH:6,67€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica sa venuje formálnej úprave, štylizácii interných písomností, obsahu a forme personálnych písomností, osobným listom vedúcich pracovníkov, jednoduchým právnym písomnostiam a cudzojazyčnej korešpondencii v anglickom a nemeckom jazyku. Obsahuje tiež riešenia súvislých príkladov z ext..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry.Ďalej sa digitálna učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných písomností, štruktúre obchodných listo..
24,00€
Bez DPH:20,00€
NOVINKA
PRECVIČ SI PRAVOPIS je prvou zo série cvičebníc určených na precvičovanie pravopisu pre žiakov a žiačky v 2. – 4. ročníku základnej školy.Svojou koncepciou čiastočne nadväzuje na pracovné učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl.Ako rozširujúci materiál je určená žiakom a žiačkam 2. ro..
5,00€
Bez DPH:4,55€
Zobrazenie 25 až 36 z 571 (48 stránok)