Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR SR č. 2018/4484:1-10K0 V poslednej, tretej časti učebnice sa žiaci oboznámia s biologicky účinnými látkami, ktoré sa najčastejšie používajú vo vlasovej a pleťovej kozmetike, s prostriedkami na regeneráciu vlasov a pokožky hlavy, prostriedkami na osobnú hygienu, s príp..
19,00€
Bez DPH:17,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/4817:41-A1001 Učebnica obsahuje informácie o základných kaderníckych surovinách a chemických látkach na výrobu kaderníckych prípravkov a ich účinkami na vlasy, o prostriedkoch na vlasovú fixáciu, preparáciu a farbenie.Uvádza budúcich kaderníkov do sveta tricho..
19,00€
Bez DPH:17,27€
Titul je určený pre všetkých učiteľov a ich žiakov, ktorí sa danej problematike venujú, ale aj ďalším záujemcom. Autormi tejto učebnej pomôcky sú renomovaní učitelia vysokých škôl, ktorí sa problematikou drogovej závislosti a prevencie zaoberajú. Učebná pomôcka obsahuje informácie o hlavných skupiná..
12,00€
Bez DPH:10,91€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/16239:5-A2201Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné pojmy a vzťahy, na ktoré nadväzujú riešené príklady s postupmi riešení. Na konci kapitol je zhrnutie a úlohy na ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9503:9-A2201 Učebnica rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa aj otázkami vzťahu a súhry jednotlivých sústav orgánov ľudského tela, prevencie ochorení, starostlivosti o zdravie...
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2016-18860/41370:7-100C Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. CD-2006-8625/19266-1:093 V učebnici sa žiaci oboznámia s pracovným právom, s ekonomikou súvisiacou s prácou a pracovným trhom, dozvedia sa niečo o profesijných informáciách a stratégii profesijného rozhodovania, o výbere povolania, naučia sa, ako sa uchádzať o zame..
22,00€
Bez DPH:20,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/4484:3-10K0 Učebnica obsahuje informácie o komoditách potravinárskeho tovaru živočíšneho pôvodu, o tukoch, koreninách a polotovary. Každá kapitola poskytuje komplexné informácie o zložení, úžitkových vlastnostiach, trhových druhoch a podmienkach skladovania uv..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10421:23-A1001 Učebnica obsahovo zahŕňa tematické celky zamerané na potravinový tovar rastlinného pôvodu, rozpracované je rozdelenie tovaru so zameraním na potravinový tovar, jeho zloženie, úžitkové vlastnosti, kvalitu a jej hodnotenie. Ďalšie kapitoly poskytu..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-12328/44585:39-100CUčebnica sa začína pohľadom na elektronické spojovacie systémy, naznačuje možnosti prepájania paketov na prenos hlasu a multimédií. V ďalšej časti sa žiaci dozvedia o hlasovej mobilnej telekomunikačnej sieti, ako aj o rozhlasovej a telev..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16228:5-A2201 Učebnica svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Vysvetľuje princíp vzniku a šírenia elektromagnetických vĺn, venuje sa telekomunikačnej sieti, integrovaným službám digitálnej siete a oznamovacím vedeniam...
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16230:5-A2201 Cieľom učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze reléových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne elektromechanický telefónny ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 37 až 48 z 107 (9 stránok)