Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru MÄSIAR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru MÄSIAR.

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru MÄSIAR
TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru MÄSIAR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru MÄSIAR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-743-2

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16266:5-A2201

Učebnica poskytuje poznatky, informácie z oblasti spracovania rýb, hydiny, zveriny a pštrosov. Žiaci získajú odborné vedomosti o spracovaní jednotlivých druhov mäsových výrobkov a konzerv, naučia sa o podmienkach predaja mäsových a lahôdkarských výrobkov. Učebnica je zostavená tak, aby sa žiaci oboznámili aj s príslušným strojovým zariadením používaným pri spracovaní mäsových výrobkov a pri predaji mäsových a lahôdkarských výrobkov.


Učebnice TECHNOLÓGIA pre učebný odbor MÄSIAR sú pomôckou pre žiakov pri získavaní odborných vedomostí a poznatkov.

Zameriavajú sa na teoretické základy, niektoré princípy výroby v mäsovom priemysle a technologické postupy používané v mäsovom priemysle.

Každá kapitola sa v učebniciach končí úlohami, ktoré nemajú len funkciu opakovania a utvrdzovania učiva, ale prinášajú aj problémový moment do učenia sa žiakov.

Učebnice popri nabádaní k práci s literatúrou a internetom podnecujú tvorivosť, samostatnosť a rozširujú zručnosti študentov.

Rozvíjajú medzipredmetové vzťahy.

Ďalšie informácie
Počet strán 108
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Eva Hudeková

  • Technológia výroby mäsových výrobkov
  • Predaj mäsových výrobkov
  • Výroba konzerv
  • Spracovanie tukového tkaniva
  • Spracovanie hydiny
  • Spracovanie rýb
  • Spracovanie ostatných zvierat
  • Predaj výrobkov studenej kuchyne