Menu
Your Cart

OPTIKA A PRÍSTROJE II

Učebnica pre učebný odbor fotograf.

OPTIKA A PRÍSTROJE II
OPTIKA A PRÍSTROJE II

Učebnica pre učebný odbor fotograf.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-286-6

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:22-640A

Učebnica je určená žiakom učebného odboru 6452 2 fotograf, ale aj záujemcom a nadšencom, ktorí chcú o fotografovaní vedieť niečo viac. Kniha je rozdelená na deväť kapitol, v ktorých sa žiaci postupne oboznámia so základmi vlnovej optiky, chybami optického zobrazenia, optickými vlastnosťami objektívov, s používaním fotografického príslušenstva až po vývoj v konštrukcii fotografického digitálneho prístroja. 

Pri vyučovacom procese je dôležité neustále aktualizovať preberanú problematiku, pretože učebnica tvorí iba základnú osnovu učiva. V oblasti fotografovania pribúdajú stále nové objavy a informácie. 

Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:

Ján Kolcún

RNDr. Miriam Andrejiová, PhD.

Recenzenti:

Bc. Anna Cabanová

Ing. Yvonne Tomášová

Úvod

1 Základy vlnovej optiky

1.1 Rozklad svetla

1.2 Interferencia

1.3 Ohyb svetla

1.4 Absorpcia

1.5 Polarizácia

2 Chyby optického zobrazovania

2.1 Rozdelenie chýb

2.2 Rušivé odrazy svetla

3 Svetelné zdroje vo fotografii

3.1 Denné a umelé svetlo

3.2 Žiarovky

3.3 Halogénové žiarovky

3.4 Elektrické výbojky

3.5 Oblúkové zdroje

3.6 Usmerňovanie umelého svetla – svietidlá

4 Ľudské oko a fotografický objektív

4.1 Človek a svetlo

4.2 Ľudské oko

4.3 Fotografický objektív

4.4 Videný a fotografický zaznamenaný obraz

4.5 Výroba fotografických objektívov

5 Optické veličiny a vlastnosti objektívov

5.1 Ohnisková vzdialenosť

5.2 Uhol zorného poľa

5.3 Svetelnosť, clonové číslo a relatívny otvor

5.4 Clona objektívu

5.5 Hĺbka poľa a hĺbka ostrosti

5.6 Rozlišovacia schopnosť a funkcia prenosu kontrastu

6 Rozdelenie objektívov

6.1 Historický vývoj

6.2 Rozdelenie objektívov podľa ohniskovej vzdialenosti

6.3 Konštrukcia objektívov

6.4 Predsádkové šošovky a zariadenia

6.5 Protiodrazové vrstvy

7 Nekonvenčné objektívy

7.1 Širokouhlé objektívy

7.2 Extrémne širokouhlé objektívy

7.3 Zrkadlové objektívy

7.4 Pankratické objektívy

7.5 Autofokus (AF)

7.6 Objektívy pre vedu a techniku

8 Časti fotografického prístroja a príslušenstvo

8.1 Clony

8.2 Uzávierky

8.3 Expozičná automatika

8.4 Hľadáčiky

8.5 Diaľkomery

8.6 Ďalšie príslušenstvo

9 Vývojové tendencie v konštrukcii fotografických prístrojov

9.1 Prístrojová automatika

9.2 Digitálne prístroje

9.3 Výhody digitálnej fotografie

9.4 Amatérske a profesionálne digitálne prístroje

9.5 Prístroje pre technickú a reklamnú fotografiu

9.6 Prístroje pre reportážnu fotografiu

Literatúra