Menu
Your Cart

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA pre 3. ročník obchodných akadémií

Učebnica pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií je spracovaná ako cvičebnica pre nácvik klávesnicovej gramotnosti.

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA pre 3. ročník obchodných akadémií
ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA pre 3. ročník obchodných akadémií

Učebnica pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií je spracovaná ako cvičebnica pre nácvik klávesnicovej gramotnosti.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-579-7

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:32-640A

 

Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry.

Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných písomností, štruktúre obchodných listov a postupu pri ich tvorbe, prostriedkom písomnej propagácie. Posledná, šiesta kapitola obsahuje písomnosti v obchodnom styku, návody na ich štylizáciu, praktické ukážky a zadania na tvorbu obchodných listov v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Pomáha získať zručnosti v editovaní textu a vo vypracúvaní jednoduchých úradných písomností, ktoré si vyžadujú formálnu úpravu textu.

Poskytuje široké spektrum aktuálnych informácií, učiva a cvičení z obchodnej korešpondencie so zámerom, aby žiaci zvládli normalizovanú úpravu obchodných listov.


Ďalšie informácie
Počet strán 132
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2019

Autorky: 

Ing. Judita Sehnalová
Ing. Helena Ďurišová
Ing. Mária Kuláková

Písomný styk, jeho význam a organizácia

Rozdelenie písomností a právna úprava registratúry

Analýza normalizovanej úpravy obchodných listov

Písomnosti v obchodnom styku

Návody, praktické ukážky a zadania na tvorbu obchodných listov