Menu
Your Cart

CHÉMIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit z chémie pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

CHÉMIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT
CHÉMIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit z chémie pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-286-4

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9209:5-A2201

Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl.

Prostredníctvom pracovného zošita si žiaci upevňujú svoje vedomosti o rôznych chemických prvkoch a zlúčeninách, o ich význame a použití v každodennom živote a ich bezpečnom využívaní.

Ďalšie informácie
Počet strán 40
Formát 165 x 230 mm
Jazyk maďarský

Autorka: Mgr. Leontína Glatzová


ÚVOD DO CHÉMIE 

ZMESI 


CHEMICKÉ PRVKY

KOVY 

NEKOVY


VODA A VZDUCH


ANORGANICKÉ ZLÚČENINY

OXIDY 

KYSELINY

HYDROXIDY

SOLI 


ORGANICKÉ LÁTKY 

ROPA 

PRÍRODNÉ LÁTKY