Menu
Your Cart

Špeciálne školy

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 5470/97-153Pracovný zošit zemepisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu ZEMEPIS na GEOGRAFIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním ZEMEPIS dôjde k ich pr..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 5470/97-153Pracovný zošit zemepisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu ZEMEPIS na GEOGRAFIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním ZEMEPIS dôjde k ich pr..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 3394/96-153Pracovný zošit zemepisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu ZEMEPIS na GEOGRAFIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním ZEMEPIS dôjde k ich pr..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 3394/96-153Pracovný zošit zemepisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu ZEMEPIS na GEOGRAFIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním ZEMEPIS dôjde k ich pr..
11,00€
Bez DPH:10,00€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9382:5-A2201 Prostredníctvom rôznych cvičení v pracovnom zošite sa žiaci oboznámia so začiatkom našich národných dejín, naučia sa orientovať na mape Slovenskej republiky, prehĺbia si svoje znalosti o človeku, získajú poznatky o niektorých horninác..
8,00€
Bez DPH:7,27€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9383:5-A2201 Prostredníctvom rôznych cvičení v pracovnom zošite sa žiaci oboznámia so začiatkom našich národných dejín, naučia sa orientovať na mape Slovenskej republiky, prehĺbia si svoje znalosti o človeku, získajú poznatky o niektorých hor..
11,00€
Bez DPH:10,00€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9308:5-A2201 Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných cvičení a úloh sa žiaci naučia rozlišovať živú a neživú prírodu, poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa na mape a v miestnej krajine, s..
8,00€
Bez DPH:7,27€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9307:5-A2201 Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných cvičení a úloh sa žiaci naučia rozlišovať živú a neživú prírodu, poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa na mape a v miestnej kr..
11,00€
Bez DPH:10,00€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9349:5-A2201 Prostredníctvom kreatívnych úloh pracovného zošita sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase, v príbuzenských vzťahoch v rodine, poznávať svoju obec a okolitú krajinu, pozorovať premeny prírody počas ročných období, rozvíjať ..
11,00€
Bez DPH:10,00€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9303:4-A2201 Prostredníctvom kreatívnych úloh sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase, v príbuzenských vzťahoch v rodine, poznávať svoju obec a okolitú krajinu, pozorovať premeny prírody počas ročných období, rozvíjať pozitív..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/10411:6-A2201Pracovný zošit prírodopisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu PRÍRODOPIS na BIOLÓGIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním PRÍRO..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/10415:6-A2021 Pracovný zošit prírodopisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu PRÍRODOPIS na BIOLÓGIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním PRÍ..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Zobrazenie 49 až 60 z 97 (9 stránok)