Menu
Your Cart

Digitálne učebnice

DIGITÁLNY
Cieľom digitálnej učebnice je rozšíriť vedomosti žiakov z technológie prípravy pokrmov: bezmäsitých jedál, jednoduchých múčnych jedál a jedál z hovädzieho, teľacieho, bravčového mäsa, mäsa jatočných zvierat a z mletého mäsa. V kapitolách o technológii prípravy pokrmov z mäsa sú uvedené charakteristi..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica pre prvý ročník sa zameriava na teoretické základy, niektoré princípy výroby a technologické postupy používané v mäsovom priemysle. Učebnica oboznamuje so základnou surovinou, jej vlastnosťami a zložením, prípravou a nákupom jatočných zvierat a organizáciou mäsového priemyslu. Uče..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica poskytuje základné a správne zásady pri predbežnej úprave surovín, tepelných úprav potravín a príprave jedál, ako sú polievky, prílohy a doplnky k jedlám, omáčky. V učebnici je tiež spracovaná problematika normovania a kalkulácie teplých jedál. Každý tematický celok obsahuje okrem..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica obsahuje základné odborné poznatky začlenené do siedmich na seba nadväzujúcich častí. Jednotlivé časti obsahujú hlavné pojmy, princípy činnosti, informácie o jednotlivých prvkoch či strojoch a základné vzťahy na ich určenie.    KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL? &..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Vysvetľuje princíp vzniku a šírenia elektromagnetických vĺn, venuje sa telekomunikačnej sieti, integrovaným službám digitálnej siete a oznamovacím vedeniam   KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?   Postup, ako sa môžete zare..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Cieľom digitálnej učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze reléových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne elektromechanický telefónny prístroj. V učebnici sa nachádza stručný prehľad pr..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica je svojím obsahom zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu objektov pred bleskami, ochranu proti nadprúdom, kladenie silových elektrických rozvodov, vnútorné elektrické inštalácie v objektoch budov, prúdové chrániče a ich použitie v praxi, ale aj na ..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s dôrazom na ich hospodárstvo v širších, medzinárodných súvislostiach. Učebnica je rozdelená na dve časti. V jej prvej časti sa nachádza úvod do geografie, humánna a regionálna geografia sveta – Ázia, Afrika,..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s dôrazom na ich hospodárstvo v širších, medzinárodných súvislostiach. Učebnica je rozdelená na dve časti. V jej prvej časti sa nachádza úvod do geografie, humánna a regionálna geografia sveta – Ázia, Afrika,..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica je zameraná na upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania, zvládnutie základných prvkov pri formálnej úprave textu, písanie podľa diktátu, textovým úpravám pomocou korektorských značiek, praktické vyhotovovanie tabuliek. Venuje sa tiež vybaveniu kancelárií strojmi a prís..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Učivo je v digitálnej učebnici rozdelené do 6 tematických celkov zameraných na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa s pracovným prostredím a osvojenie si správnych návykov, na nácvik písania na klávesnici, na nácvik osobitnej úpravy textu, na upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti ..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
DIGITÁLNA ZBIERKA ÚLOH bola vytvorená ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 762 učebných úloh s rôznou náročnosťou z organickej chémie a biochémie.Prináša typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zora..
13,00€
Bez DPH:10,83€
Zobrazenie 13 až 24 z 165 (14 stránok)