Menu
Your Cart

DEJEPIS pre 8. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica dejepisu pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

DEJEPIS pre 8. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
DEJEPIS pre 8. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica dejepisu pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-208-6

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14217:6-A2201

Učebnica oboznamuje žiakov s historickými udalosťami 20. storočia od prvej svetovej vojny až po vznik Slovenskej republiky. Prostredníctvom obrázkov znázorňujúcich konkrétne životné situácie sa učia chápať príčiny a následky prvej a druhej svetovej vojny i studenej vojny. Učia sa čítať z historických máp, spoznajú významné historické osobnosti národných dejín.

Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty. Texty sú doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva a uľahčujú poznávanie historických udalostí.

Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát 205 x 265 mm
Jazyk maďarský
Rok vydania 2003

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová

20. storočie

Prvá svetová vojna

Medzivojnové obdobie

Druhá svetová vojna

Povojnové obdobie a súčasnosť