Opäť je tu ponuka doplnených bezplatných webinárov na október, nájdete v nej zaujímavé témy zo sveta telekomunikácií a taktiež tipy ako zaujímavo a inak učiť fyziku a geológiu.


 

 

SVET TELEKOMUNIKÁCIÍ – zázrak optického vlákna

Telekomunikačná technika pre stredné odborné školy – tipy pre učiteľov

Dátum: 19. október 2021 (utorok) o 17.00 hodine

Lektor: Ing. Stanislav Servátka, učiteľ predmetu telekomunikácie, autor učebníc

Obsah webinára:

* Postavenie predmetu telekomunikácie v systéme odborného vzdelávania a predstavenie inovovaných učebníc predmetu telekomunikácie.

* Prečo sú telekomunikácie dôležité? V čom sú učebnice telekomunikácií nové, na čo nadväzujú?

* Výhody učebníc telekomunikácií pre pedagóga – pokus o akýsi univerzálny tematický plán s priestorom na perspektívy technického vývoja v budúcnosti.

* Výhody programu Multisim, možnosti simulácie. Čo vieme o DVB-T vysielači, telefónnom spojovacom systéme, práci mobilných operátorov? Pripravme sa na celooptické siete AON!

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov stredných priemyselných škôl, stredných odborných škôl a akýchkoľvek škôl zameraných na prípravu žiakov v odbore telekomunikácií.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

 

FYZIKA – BÁDAME SPOLU 2

Niekoľko nových nápadov na hodiny FYZIKY

Dátum: 20. október 2021 (streda) o 17.00 hodine

Lektorka: PaedDr. Tatiana Mičáňová učiteľka matematiky a fyziky

Obsah webinára:

Cieľom webinára je ponúknuť učiteľom fyziky (ale nie len fyziky) niekoľko zaujímavých poznatkov z praxe. Podnietiť vyučujúcich fyziky (tých čo fyziku študovali, ale aj tých, ktorý fyziku učia a neštudovali ju) k novým nápadom. Bližšie sa pozrieme na učivo skupenských premien.

 • Hodiny, meranie teploty.
 • O čom sa učia žiaci na chémii – fyzikálne deje.
 • Pozrime sa bližšie na skupenské premeny.
 • Kolobeh vody.
 • Var vody vo vysokej nadmorskej výške.
 • Ako vzniká rosa. Vodná para nie je rosa.
 • Čiary na oblohe, ktoré vznikajú za lietadlami.
 • Bonus – pozrieme sa spolu na hmlovú komoru a aj stopy častíc v nej.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov fyziky základných škôl  a osemročných gymnázií.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

 

UČME GEOLÓGIU INAK

O tom, že učiť geológiu nie je vôbec zložité, keď učiteľ vie, ako na to. Ukážka aktivít na hodinách biológie v 9. ročníku

Dátum: 25. október 2021 (pondelok) o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková, riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára:

 • Vysvetlenie problematiky didaktiky geológie.
 • Tematický celok: Geologické procesy - zábavné aktivity na hodinách geológie. 
 • Odporúčania pre pedagogickú prax.
 • Spätná väzba – ako zistiť, či sa žiaci niečo naučili.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základnej školy a gymnázií

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.