Predstavujeme témy ďalších novembrových webinárov: Ako smerovať žiakov, aby sa vedeli samostatne rozhodovať? Návody na začleňovanie detí cudzincov do kolektívu. A tipy pre ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.


Čítajte viac o obsahovom zameraní jednotlivých webinárov a prihláste sa.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PRAXI

Jak směřovat žáka k tomu, aby se uměl rozhodnout sám

Dátum: 15. november (pondelok) 2021 o 17.00 hodine

Lektor: Mgr. Miroslav Vosmik, 25 let praxe v základním i středním školství, v současné době Gymnázium U Libeňského zámku 1, Praha 8

Obsah webináře:

Jste učitelé a zařazujete do své výuky témata profesní orientace pro své žáky? Jsem kariérním nebo výchovným poradcem na své škole? Víte, co je základem úspěšné volby budoucího povolání? Hledáte inspiraci a tipy, jak své žáky připravit na proměnlivost trhu práce a kariérních cest? Chcete vědět, jak dobře připravit své žáky na změnu a nutnost celoživotního učení? Zajímají Vás tyto otázky? Hledáte odpověď aspoň na jednu z těchto otázek? Pokud ano, tak pro Vás je určen tento bezplatný webinář, ve kterém na ně budeme hledat odpovědi tak, aby reflektovaly potřeby Vaší práce.

Webinářem vás provede zkušený autor Mgr. Miroslav Vosmik. Webinář si klade za cíl předat potřebné inspirace a pomůcku pro všechny pedagogy, kteří se tématům profesní orientace ve své praxi věnují.

Webinář Vás provede důležitými oblastmi spjatými s problematikou kariérového poradenství a vzdělávání. Představí kurz skupinového kariérového poradenství, který vychází z mezinárodně ověřených metod profesní orientace a je upraven pro školní prostředí. Nepomine ani doplnění o aktivity a příklady z reálné praxe.

Více na toto téma naleznete v publikaci Kurz skupinového karierového poradenství.

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především kariérním a výchovným poradcům na ZŠ a SŠ, třídním pedagogům žáků 2. stupně ZŠ a SŠ, školním psychologům, všem pedagogům, kteří se věnují profesní dráze svých žáků a zařazují do výuky témata profesní orientace, školním poradenským zařízením a také je vhodný pro ředitele/lky ZŠ a SŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRJTE SA EŠTE DNES TU.


 


DÍTĚ CIZINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Tipy pro začlenění dítěte-cizince do kolektivu

Datum: 18. november (štvrtok) 2021 o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Jana Rohová, pracuje již 27 let jako učitelka 1. stupně ZŠ a učí na ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích

Obsah webináře:

Máte ve své školce dítě-cizince, který neumí česky? Chcete poznat možnosti, jak můžete pracovat s dítětem-cizincem? Hledáte tipy a rady, jak snadněji začlenit dítě-cizince do kolektivu třídy? Rádi byste uvítali radu, kam se obrátit na odbornou pomoc? Máte zájem o ukázky praktických pracovních listů a pomůcek pro práci s dítětem-cizincem?

 1. seznámení s pojmem dítě-cizinec s odlišným mateřským jazykem
 2. seznámení s platnou legislativou
 3. nabídka pomoci Národního pedagogického institute a další organizace (META, Prevent…)
 4. pedagogicko-psychologická poradna – spolupráce
 5. pomůcky a metody práce
 6. práce s kolektivem třídy – začlenění dítěte-cizince.
 7. učebnice nakladatelství RAABE -novinka pro MŠ
 8. praktické ukázky pracovních listů z učebnic

Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, tak pro Vás všechny je určen bezplatný webinář, který se zaměřuje na dítě-cizince ve Vaší mateřské škole. Webinářem Vám provede zkušená lektorka Mgr. Jana Rohová, která Vám představí možnosti práce s dítětem-cizincem, poradí, jak zpracovat plán podpory a provede zákonnou úpravou vzdělávání dětí-cizinců. Poukáže na pomůcky a publikace, které se věnují práci s dítětem-cizincem. Více na toto téma naleznete i v nové publikaci Dítě-cizinec v mateřské škole.

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen pedagogům mateřských škol a pedagogům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga MŠ a ZŠ, vychovatelkám ve školní družině a také rodičům dětí.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

VIETE, AKO SI ZVÝŠIŤ TARIFNÝ PLAT? II. časť

Tipy na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: 22. november 2021 (pondelok) o 17:00 hodine

Lektori:

Ing. Marian Galan, výkonný riaditeľ rozvoja učebných materiálov

PaedDr. Monika Reiterová, PhD., garant programov inovačného vzdelávania

Mgr. Ivana Repová, koordinátor tvorby vzdelávacích programov

Obsah webinára:

 • Predstavíme nový projekt – Raabe Akadémia s ponukou jedinečných vzdelávacích programov.
 • Zámerom projektu je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19.
 • Zosumarizujeme legislatívny rámec a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.
 • Oboznámime s obsahom pripravených vzdelávacích programov: inovačných ako aj aktualizačných vzdelávaní.
 • Ukážeme štruktúru portálu Raabe Akadémia a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie, resp. navyšovať svoj tarifný plat.

Pre koho webinár odporúčame:  Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.